Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-11-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33006-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-11-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Groot over het aanmerken als ANBI van woningcorporaties die als toegelaten instelling in de zin van de Woningwet een bijdrage leveren aan de volkshuisvesting
Dossiernummer 33006
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)
Identifier kst-33006-8
Indiener V.A. Groot
Ondernummer 8
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-11-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet); Amendement; Amendement van het lid Groot over het aanmerken als ANBI van woningcorporaties die als toegelaten instelling in de zin van de Woningwet een bijdrage leveren aan de volkshuisvesting
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2011-2012