Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32813-846".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-09-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van der Lee en Thijssen over uiterlijk in 2023 schotten introduceren tussen technologieën binnen SDE++
Dossiernummer 32813
Dossiertitel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32813-846
Indiener T.M.T. van der Lee
Indiener J. Thijssen
Ondernummer 846
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-09-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Motie; Motie van de leden Van der Lee en Thijssen over uiterlijk in 2023 schotten introduceren tussen technologieën binnen SDE++
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022