Kamerstukken in dossier 32813

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; Brief regering; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32813, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Emissions and targets of greenhouse gases not included in the Emission Trading System 2013-2020. Analysis of the impact of the European Effort Sharing Decision for the Netherlands

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32813, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Effectinschatting voorgenomen beleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32813, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Effect van voorgenomen beleid voor verlaging van de broeikasgasemissies van de niet-ETS-sectoren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32813, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; Motie; Motie Van der Werf en van Veldhoven over pilotprojecten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32813, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; Brief regering; Uitkomst Europese ILUC-onderhandelingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 32813, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Evaluatie en de follow-up van de Lokale Klimaatagenda (LKA)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 32813, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Bijlage 1

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 32813, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; Brief regering; Evaluatie en de follow-up van de Lokale Klimaatagenda (LKA)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 32813, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 juni 2015, over de Voortgangsrapportage 2013/2014 richtlijn hernieuwbare energie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 32813, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal