32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 846 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN THIJSSEN

Voorgesteld 28 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Miljoenennota is aangekondigd dat in 2023 schotten tussen (groepen van) technologieën binnen de SDE++-regeling worden geïntroduceerd;

overwegende dat deze aanpassing onmisbaar is voor het slagen van de energietransitie;

verzoekt de regering, deze aanpassing uiterlijk in 2023 in te voeren;

verzoekt de regering, ook in de SDE++ 2022 te borgen dat er voldoende budget voor warmte beschikbaar is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Thijssen

Naar boven