Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32813-390".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de nieuwe tariefregeling voor inkomsten uit wind- en zonne-energie
Dossiernummer 32813
Dossiertitel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid
Identifier kst-32813-390
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Indiener M.F. Sienot
Ondernummer 390
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-09-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Motie; Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de nieuwe tariefregeling voor inkomsten uit wind- en zonne-energie
Uitgiftedatum 2019-09-10
Vergaderjaar 2018-2019