Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-09-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32670-120".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Grashoff en De Groot over verfijning van het landsdekkende meetnet voor stikstofdepositie
Dossiernummer 32670
Dossiertitel Voortgang Natura 2000
Identifier kst-32670-120
Indiener H.J. Grashoff
Indiener T.C. de Groot
Ondernummer 120
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-09-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Voortgang Natura 2000; Motie; Motie van de leden Grashoff en De Groot over verfijning van het landsdekkende meetnet voor stikstofdepositie
Uitgiftedatum 2017-09-21
Vergaderjaar 2017-2018