Kamerstukken in dossier 32670

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voortgang Natura 2000; Brief regering; Aanpak Natura 2000

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32670, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voortgang Natura 2000; Motie; Motie-Ven Gerven over nationaal verdelen van het budget

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32670, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 32670, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voortgang Natura 2000; Brief regering; Toetsingsadvies op de de commissie voor de milieueffectrapportage (de commissie m.e.r.) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2015-2021

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 32670, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voortgang Natura 2000; Brief regering; Vaststelling programma aanpak stikstof (PAS)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 32670, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voortgang Natura 2000; Brief regering; Stand van zaken met betrekking tot de aanwijzing van Natura 2000-gebieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 32670, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Klaverbank

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 32670, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voortgang Natura 2000; Brief regering; Aanbieding vast te stellen Natura 2000-aanwijzingsbesluiten voor de gebieden Doggersbank, Klaverbank en Friese Front

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 32670, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Friese Front

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 32670, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Doggersbank

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 32670, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal