Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31793-145".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over het sluiten van CO2-intensieve installaties
Dossiernummer 31793
Dossiertitel Internationale klimaatafspraken
Identifier kst-31793-145
Indiener S. van Veldhoven
Indiener F.P. Wassenberg
Indiener J.C. (Jan) Vos
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener E.M.A. Smaling
Indiener L. van Tongeren
Ondernummer 145
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-05-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Internationale klimaatafspraken ; Motie; Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over het sluiten van CO2-intensieve installaties
Uitgiftedatum 2016-05-19
Vergaderjaar 2015-2016