Kamerstukken in dossier 31793

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief regering Download icon PDF (142 kB)

  Internationale klimaatafspraken; Brief regering; Verslag van de Planetary Security Conferentie van 19 en 20 februari 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 31793, nr. 187 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Internationale klimaatafspraken; Brief regering; Stand van zaken ophogen EU broeikasgasreductiedoel voor 2030

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 31793, nr. 186 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (17 kB)

  Internationale klimaatafspraken; Brief regering; Resultaten VN-klimaattop COP24 in Katowice, Polen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 31793, nr. 185 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (16 kB)

  Internationale klimaatafspraken; Brief regering; Uitvoering motie van het lid Van Ojik over aanbevelingen van het Planetary Security Initiative (Kamerstuk 35000-V-23)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 31793, nr. 184 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (26 kB)

  Internationale klimaatafspraken; Brief regering; Inzet van Nederland voor de 24e Conferentie van Partijen (COP24) bij het VN klimaatverdrag in Katowice te Polen, van 2 december tot en met 14 december 2018, en appreciatie van het speciale IPCC rapport over opwarming van 1,5 graad

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 31793, nr. 182 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Luchtvaartbeleid; Brief regering; Nederlandse reactie aan International Civil Aviation Organization (ICAO) inzake CORSIA

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 31936, nr. 528 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Luchtvaartbeleid; Brief regering; Toelichting op de ontwikkelingen van het mondiale emissiecompensatie en reductiesysteem CORSIA en van het Europese emissiehandelssysteem EU ETS

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 31936, nr. 525 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (12 kB)

  Internationale klimaatafspraken; Brief regering; Dutch Fund for Climate and Development (DFCD)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 31793, nr. 183 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Veiligheidsregio's; Brief regering; Reactie op motie van het lid Özütok over specifieke aandacht voor uit klimaatontwikkelingen voortvloeiende risico's voor de veiligheid en crisisbeheersing

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 29517, nr. 143 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Internationale klimaatafspraken ; Brief regering; Uitvoeringsprogramma 2018-2019 Nationale Klimaatadaptatiestrategie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 31793, nr. 181 Tweede Kamer der Staten-Generaal