31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 145 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het sluiten van een CO2-intensieve installatie kan zorgen voor een overschot aan rechten binnen het ETS;

verzoekt de regering om, er in Brussel op aan te dringen dat, wanneer een CO2-intensieve fossiele installatie, zoals een kolencentrale, wordt gesloten, een gelijk aandeel CO2-rechten uit de markt kan worden gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Tongeren

Smaling

Dik-Faber

Jan Vos

Wassenberg

Naar boven