Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30825-136".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Van Veldhoven c.s. over het ecologisch rendement van het natuurakkoord
Dossiernummer 30825
Dossiertitel Ecologische hoofdstructuur
Identifier kst-30825-136
Indiener S. van Veldhoven
Indiener W. van Gent
Indiener G.P.J. Koopmans
Indiener L. Jacobi
Indiener E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink
Indiener E. Dijkgraaf
Ondernummer 136
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Ecologische hoofdstructuur ; Motie; Motie Van Veldhoven c.s. over het ecologisch rendement van het natuurakkoord
Uitgiftedatum 2011-12-08
Vergaderjaar 2011-2012