Kamerstukken in dossier 30825

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Ecologische hoofdstructuur; Brief ter aanbieding rapport 'Ecologische Hoofdstructuur'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2006 2006-2007 Kamerstuk 30825, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Ecologische hoofdstructuur; Brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-01-2008 2007-2008 Kamerstuk 30825, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Ecologische hoofdstructuur ; Motie; Motie Jacobi over incidentele inkomsten uit verkoop van rijksgronden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 30825, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Ecologische hoofdstructuur ; Motie; Motie Jacobi c.s. over planologische bescherming van de ehs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 30825, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Ecologische hoofdstructuur ; Motie; Motie Koopmans en Jacobi over de uitvoeringskosten voor agrarisch natuurbeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 30825, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Ecologische hoofdstructuur ; Motie; Motie Dijkgraaf en Koopmans over waarborgen van het beheer van natuurgebieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 30825, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Ecologische hoofdstructuur ; Motie; Motie Dijkgraaf en Wiegman-van Meppelen Scheppink over de samenwerking tussen natuurbeheerders en terreinbeherende organisaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 30825, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Ecologische hoofdstructuur ; Gewijzigde motie (nader); Gew motie Jacobi over nakomen van juridische verplichtingen (t.v.v. 30825, nr. 98)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 30825, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Ecologische hoofdstructuur ; Gewijzigde motie (nader); Gew. motie Koopmans/Jacobi over de uitvoeringskosten voor agrarisch natuurbeheer (t.v.v. 30825-102)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 30825, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Ecologische hoofdstructuur ; Brief regering; Decentralisatie Natuurbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 30825, nr. 107 Tweede Kamer der Staten-Generaal