Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30196-433".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-03-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over het 1,5°C-doel uit het klimaatakkoord als uitgangspunt
Dossiernummer 30196
Dossiertitel Duurzame ontwikkeling en beleid
Identifier kst-30196-433
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener L. van Tongeren
Ondernummer 433
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over het 1,5°C-doel uit het klimaatakkoord als uitgangspunt
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016