Kamerstukken in dossier 30196

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief staatssecretaris met de kabinetsreactie op het rapport 'Kwaliteit en Toekomst; Verkenning van Duurzaamheid'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-08-2005 2004-2005 Kamerstuk 30196, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Verslag van een algemeen overleg Download icon Open als PDF

  Duurzame ontwikkeling en beleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2010, inzake duurzaam inkopen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2010 2009-2010 Kamerstuk 30196, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief regering Download icon Open als PDF

  Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Uitvoering motie Pieper/Samsom m.b.t. duurzaamheidseisen E85 voor accijnscorrectie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-03-2010 2009-2010 Kamerstuk 30196, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Indirecte veranderingen van landgebruik door productie van biobrandstoffen en vloeibare biomassa

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 30196, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Voortgang Kabinetsbrede aanpak duurzame ontwikkeling (KADO)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 30196, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Invulling van de Europese doelstelling hernieuwbare energie in het vervoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 30196, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Toetsingskader Criteria Duurzaam Inkopen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 30196, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Duurzaam Inkopen Actualisering proces van criteriaontwikkeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 30196, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Administratieve lasten en regeldruk van duurzaam inkopen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 30196, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Eindrapportage Administratieve lasten Duurzaam Inkopen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 30196, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal