Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 4, item 12

12 Stemmingen Erkenning Nederlandse gebarentaal

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) (34562).

(Zie vergadering van 8 september 2020.)

In stemming komt het amendement-El Yassini (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jasper van Dijk/Jetten (stuk nr. 11) tot het invoegen van artikelen 5a en 5b.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-El Yassini (stuk nr. 17) en het amendement-Jasper van Dijk/Jetten (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

(Gebaar voor "applaus")

De voorzitter:

Nou, fijn. Dan is de vraag natuurlijk: zijn de initiatiefnemers bereid de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen? Mevrouw Kuiken.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ja, voorzitter, u zwaaide al heel blij. Ik ben heel blij, zeg ik even in gebarentaal, dus wij — mevrouw Van Eijs, mevrouw Dik-Faber en ik — zijn heel blij dat we dit wetsvoorstel straks in de Eerste Kamer namens de gemeenschap van doven en slechthorenden mogen verdedigen. Heel fijn en dank voor de steun!

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Kuiken, mevrouw Dik-Faber en mevrouw Van Eijs. Ik wens jullie daarbij heel veel succes.