Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 48, item 7

7 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Op verzoek van het lid Jasper van Dijk stel ik voor de volgende door hem ingediende motie opnieuw aan te houden: 29544, nr. 959.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 35300-XII-53; 34348-74; 31936-343; 33529-364; 31239-266; 33529-395; 34762-18; 32336-75; 32336-76; 32336-77; 30175-303; 35000-VIII-78; 30196-662; 30821-82; 35300-XVI-69; 35300-VII-17; 35300-VII-22; 35300-VII-36; 35300-XVI-61.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 29754-536; 29614-142; 29517-178; 29754-528; 29754-527; 29754-526; 29754-524; 29754-522; 29754-520; 33682-16; 33682-17; 32545-76; 33283-20; 33283-18; 32545-105; 32013-144; 32013-145; 32013-200; 31477-40; 31311-172; 31311-173; 31311-175; 31311-183; 31311-214; 29984-853; 31311-211; 28165-271; 28165-284; 33625-292; 28165-317; 35207-33; 34952-99; 33625-287; 35000-XVII-73; 34952-86.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het VAO Terrorisme, met als eerste spreker mevrouw Yeşilgöz-Zegerius namens de VVD;

  • -het VAO Vliegen boven conflictgebieden, met als eerste spreker de heer Paternotte namens D66;

  • -het VAO Woondeals, met als eerste spreker de heer Kops namens de PVV;

  • -het VAO Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018, met als eerste spreker de heer Jasper van Dijk namens de SP;

  • -het VAO Kernwapenbeleid, met als eerste spreker mevrouw Karabulut namens de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Agema namens de PVV.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Brancheorganisatie ActiZ stelt dat er pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden. Ik wil daarover graag een debat. Ik zou graag meer duidelijkheid willen hebben, ook in een brief van de minister, over waar dan aan gedacht wordt.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Voorzitter. Allereerst is een brief altijd goed, maar dat hoeven we niet te zeggen. Wij steunen mevrouw Agema om hierover met elkaar te spreken. Maar de lijst van de debatten is zó lang. Volgens mij heeft de collega van mevrouw Agema, de heer Wilders, anderhalve week geleden een debat aangevraagd met twee bewindspersonen, zijnde die van Financiën en die van VWS, om te spreken over de ouderenzorg en over wat die voor belasting geeft op onze algemene begroting. Mijn vraag aan mevrouw Agema zou zijn: is er een mogelijkheid om die twee dingen samen te voegen? Maar ik doe daarbij wel gelijk het verzoek richting de collega's en richting de Griffie om dat debat niet op de lijst te zetten en nummer 165 te laten worden maar om het sneller in te plannen, het liefst na het voorjaarsreces, maar in ieder geval in het voorjaar, Q1.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek, maar u doet ook het voorstel om een eerder debat dat door de heer Wilders is aangevraagd, te agenderen. U wilt ze samenvoegen; laat ik het zo zeggen.

Mevrouw Agema (PVV):

Op zich snap ik de gedachte van mevrouw Laan-Geselschap, alhoewel het debatverzoek van de heer Wilders gaat over de macro-opgave die er ligt: waar geven wij op macroniveau ons geld aan uit? Als je het aan het ene uitgeeft, kun je het niet meer aan de ouderenzorg uitgeven. Dit gaat heel specifiek over de ouderenzorg, omdat ActiZ zegt dat er grote, draconische maatregelen nodig zijn binnen de ouderenzorg. Dus ik zou wel willen dat in dat debat beide aan bod kunnen komen. Dan zou ik wel kunnen leven met dat voorstel, helemaal als het na het februarireces ingepland zou kunnen worden.

De voorzitter:

Dus om het wel samen te voegen? Dat bedoelt u?

Mevrouw Agema (PVV):

Ja.

De voorzitter:

Oké. Dan ga ik naar mevrouw Sazias.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Voorzitter. De heer Kerstens was eerder, maar dit terzijde.

De voorzitter:

Nee, u was eerder. We houden het allemaal heel goed bij.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Ik ga daar niet tegen in. Ik begrijp mevrouw Agema. Ik begrijp ook de verschillen die zij aanbrengt in de twee debatten. Hoe dan ook wil ik haar eerste verzoek steunen, zowel voor de brief als voor het debat.

De voorzitter:

Ja. De heer Kerstens namens de PvdA.

Mevrouw Agema (PVV):

Nou wordt het een rommeltje.

De voorzitter:

Nou, ik hou het in de gaten.

De heer Kerstens (PvdA):

De voorzitter houdt alles in de gaten. Zo hoort het ook. Steun voor een brief en steun ook voor een debat. Ik laat het graag aan mevrouw Agema om te bekijken wat de meest handige manier is. Wat mij betreft mag het inderdaad ook gecombineerd worden, zoals ze net voorstelde.

De heer Slootweg (CDA):

Steun voor de brief. Dat vind ik heel verstandig. Het punt is wel dat ik echt niet weet wanneer dat debat precies gaat plaatsvinden, maar we hebben ook nog een AO Verpleeghuiszorg en ik kan mij voorstellen dat ik deze uitspraak daarbij wel betrek.

De voorzitter:

En voor nu?

De heer Slootweg (CDA):

Ik weet niet hoe dat er precies uit gaat zien, maar snelheid lijkt mij bij dit onderwerp handiger. Dan zou ik zeggen: doe het bij het AO Verpleeghuiszorg.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

De ChristenUnie geeft steun voor de brief en voor een debat. Volgens mij is er net een manier gevonden ...

De voorzitter:

... om het samen te voegen.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Dat lijkt mij een goede zaak.

De heer Van Gerven (SP):

Steun. Het kan ook al bij het AO Verpleeghuiszorg volgende maand aan de orde komen, maar wij steunen dit voorstel.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter, geen steun. Ik sluit mij aan bij de heer Slootweg.

Mevrouw Agema (PVV):

Nou, mevrouw de voorzitter, wat moet u nu concluderen?

De voorzitter:

We gaan even tellen. U heeft gewoon een meerderheid voor het houden van een debat. Maar mevrouw Laan-Geselschap heeft wel een voorstel gedaan om het samen te voegen. Ook daar heb ik geen bezwaar tegen gehoord, ook niet om het snel in te plannen, tenminste van degenen die uw voorstel hebben gesteund. Begrijp ik het goed?

Mevrouw Agema (PVV):

Ja, maar dan weet ik niet goed wat ik moet doen.

De voorzitter:

U heeft gewoon steun voor uw debat.

Mevrouw Agema (PVV):

Oké. Dan zetten we het op de lijst.

De voorzitter:

U kunt er altijd nog op terugkomen door het nog een keer samen te voegen en sneller te plannen of wat dan ook. Maar voor nu heeft u gewoon een meerderheid.

Mevrouw Agema (PVV):

Oké.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Van Raan namens de Partij voor de Dieren.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. De onderhandelingen tussen de Europese Unie en de VS over het vrijhandelsverdrag TTIP 2.0 kunnen binnen enkele weken beklonken zijn. De Partij voor de Dieren wil dat de Kamer hier zo snel mogelijk een uitspraak over doet, omdat er twijfels zijn gerezen of de Europese Commissie binnen haar onderhandelingsmandaat is gebleven. Daarom doe ik het verzoek om het VAO Handelsbevordering volgende week al in te plannen.

De heer Bouali (D66):

Ik heb daar niet heel veel bezwaar tegen, maar ik ga het verzoek ook niet steunen. Ik vind het vreemd: gisteren heeft de minister heel duidelijk gezegd dat dit niet het geval is, en dan komt de Partij voor de Dieren hier toch een verhaal houden dat ze dit toch versneld willen doen. Ik snap dat gewoon niet. Dus geen steun.

Mevrouw Diks (GroenLinks):

Steun.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Steun.

De heer Weverling (VVD):

Steun voor een VAO, maar niet met de urgentie die eraan wordt gegeven door meneer Van Raan.

De heer Geurts (CDA):

Ik volg de woorden van de heer Weverling.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Dat geldt ook voor de ChristenUnie.

De heer Van Nispen (SP):

Steun voor het VAO.

De heer Van Raan (PvdD):

Dat was al aangevraagd. En de heer Van Haga ...

De voorzitter:

Meneer Kops? O, sorry, u gaat zelf een verzoek doen. Dan heeft u dus geen meerderheid, meneer Van Raan. We gaan het wel plannen, maar er is geen meerderheid om het volgende week te doen. Dat is de conclusie.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Kops namens de PVV.

De heer Kops (PVV):

Voorzitter. Er moeten heel veel woningen worden bijgebouwd. Voor wie? Voor de Nederlanders. In Schiedam denkt men daar anders over. Daar wil de gemeente nieuwbouwwoningen weggeven aan asielzoekers. Sterker nog, de gemeente Schiedam wil die gelukszoekers zelfs vanuit opvangkampen in derdewereldlanden laten invliegen om ze hier vervolgens van een prachtige woning te voorzien. Het is echt te bizar voor woorden. De Nederlanders kunnen fluiten naar een woning. Ik wil dus graag een brief en een debat met de minister van BZK.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter. Ik heb mij net als de heer Kops uiterst verwonderd over het krantenartikel. Ik vraag mij af of alles waar is wat in dat krantenartikel staat. Daarom ben ik er voorstander van om eerst een brief te ontvangen van de minister over hoe het precies zit, en daarna af te wegen of we een debat moeten houden, ja of nee.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Geen steun.

De heer Koerhuis (VVD):

Ik sluit me aan bij de heer Ronnes.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik ook.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

De ChristenUnie ook.

De heer Kerstens (PvdA):

Geen steun, voorzitter. Er komt binnenkort een groot woondebat aan. Daarin kan dit ook aan de orde gesteld worden als de heer Kops dat wil.

De heer Van Gerven (SP):

Geen steun.

De voorzitter:

U heeft geen steun, meneer Kops.

De heer Kops (PVV):

Helaas. We zien de brief van de minister graag voor dat grote woondebat tegemoet. Dank u wel.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

De heer Kerstens namens de PvdA.

De heer Kerstens (PvdA):

Voorzitter. De grootste kraamzorgorganisatie in Nederland staat op omvallen. De salarissen van de dik 1.400 kraamverzorgenden die daar werken kunnen deze maand maar ternauwernood worden uitbetaald, omdat zorgverzekeraars eenmalig bijspringen. Om te voorkomen dat dit er een wordt uit het rijtje "ik stond erbij en keek ernaar" vraag ik graag snel een debat aan met de minister voor Medische Zorg en Sport.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Dit is een ernstige zaak. Ik zou graag een brief willen van het kabinet waarin staat hoe het in ieder geval een faillissement denkt te voorkomen. Ik steun het debat wel, maar even praktisch gezien: er is een AO Arbeidsmarkt op 13 februari met de commissie voor VWS. Daar zouden we het dus ook bij kunnen betrekken. Daar zou ik voorstander van zijn.

De heer Jansen (PVV):

Voorzitter. Dit is een groot probleem, dat volgens ons ook breder aanwezig is, dus wij steunen dit debat.

Mevrouw Regterschot (VVD):

Geen steun voor een plenair debat, wel voor een snel AO Arbeidsmarktbeleid.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Graag een brief, maar ik heb begrepen dat er gisteren toch eenmalig geld gegeven is door de zorgverzekeraar. Ik denk dus dat het wel urgent is, maar dat het ook bij het AO kan. Mocht er uit de brief iets anders blijken, dan kan er altijd nog een debat worden aangevraagd.

De heer Slootweg (CDA):

Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Van der Lee.

De heer Van Weyenberg (D66):

Dat geldt wederom ook voor mij.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

En voor ons.

De voorzitter:

U heeft geen steun; tenminste, geen meerderheid, meneer Kerstens.

De heer Kerstens (PvdA):

Ik proef wel de behoefte bij veel collega's om het hierover te hebben op de snelst mogelijke manier. Dat is waarschijnlijk een AO. We krijgen ook nog een procedurevergadering. Dan gaan we kijken hoe we dat kunnen doen.

De voorzitter:

Zo is dat. Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Van den Hul, namens de PvdA.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Dank, voorzitter. Het is crisis in ons onderwijs. Niet voor niets leggen vandaag vele duizenden leraren hun werk neer en zijn leraren door het hele land de straat opgegaan, ook hier om de hoek in Den Haag. En wat lezen wij dan? Dan lezen wij dat de minister eindelijk erkent dat er een loonkloof is in het onderwijs tussen het p.o. en vo. Maar we lezen ook dat de minister ondanks herhaalde voorstellen blijft weigeren om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat vraagt wat ons betreft om een snel te plannen debat, binnen nu en twee weken. We hebben vorige week al een aantal onderwijs- en lerarendebatten samengevoegd. Ik zou dit onderwerp dus graag willen toevoegen aan dat al geplande lerarendebat, maar dan wel met het uitdrukkelijke verzoek om dat binnen twee weken te plannen.

De voorzitter:

Even kijken hoor. Dus een debat.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Dat stond er al.

De voorzitter:

Ja, ik zie het. Het verzoek is om dat snel in te plannen.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Graag.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter, steun. Ik had dit sowieso bij dat debat over leraren willen betrekken. Het specifieke verzoek van mevrouw Van den Hul is ook om het binnen twee weken te doen. Ik zou dat willen verlengen naar drie weken, want dan is het gewoon voor het krokusreces. Laten we het dan gewoon afgerond hebben. Dus steun voor het verzoek, binnen drie weken.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Steun voor het verzoek. Het is zeker goed om dat heel snel te plannen. Helemaal met de staking weer van vandaag lijkt het ons goed om het debat in de Kamer over leraren snel te voeren.

De voorzitter:

Mevrouw Beukering-Huijbregts, dit is toch uw eerste regeling van werkzaamheden?

Mevrouw Van Beukering-Huijbregts (D66):

Ja, inderdaad.

De voorzitter:

Voor mij ook met u. Daarom moet ik even wennen.

Mevrouw Van Beukering-Huijbregts (D66):

Om het makkelijk te maken: "mevrouw Van Beukering" is voldoende.

De voorzitter:

Oké.

Mevrouw Van Beukering-Huijbregts (D66):

Ook wij steunen het debat.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter, steun. Ik begrijp dat dit betrokken wordt bij het debat van het lid Kwint, dat er al staat.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Zeker.

De voorzitter:

Ja, dat is al gezegd.

De heer Van Gerven (SP):

Steun.

De heer Beertema (PVV):

Voorzitter. Ik zou willen zeggen dat uw eigen PvdA dit probleem al vijftien jaar geleden had kunnen agenderen. Maar het is mooi dat u hier op de dag van de staking staat. Het ruikt een beetje naar politiek opportunisme. Maar vooruit, we gaan het steunen.

De voorzitter:

Het standpunt van de PVV is duidelijk.

De heer Rog (CDA):

Ik sluit me aan bij de heer Beertema: steun voor het verzoek.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt dit verzoek van harte.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, maar dan voor het krokusreces. Is dat ook prima?

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Ja.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Van den Hul.

Dan ga ik naar de heer Van Nispen namens de SP.

De heer Van Nispen (SP):

Dank u wel, voorzitter. Een minister van Justitie en Veiligheid moet zich, gezien de scheiding der machten, niet bemoeien met concrete strafzaken. Dat was precies wat minister Grapperhaus schreef aan advocaten en actiegroepen die bezorgd zijn over een mogelijke megaschikking met Shell voor corruptie in Nigeria. Nu blijkt dat de minister hierover herhaaldelijk met het Openbaar Ministerie heeft gesproken. Wij willen exact weten wat hier gebeurd is. Dus graag een brief van de minister, natuurlijk gevolgd door een debat met de minister van Justitie en Veiligheid, want deze koninklijke behandeling van Shell lijkt op klassenjustitie.

De heer Van Dam (CDA):

Inmiddels komen wij in een situatie waarin alles wat over het ministerie van Justitie en Veiligheid in de krant staat, de volgende dag tot een debat gaat leiden. Aan die situatie heb ik geen behoefte. Ik steun dus wel een brief, maar ik steun niet het debat.

De heer Markuszower (PVV):

Meneer Van Dam heeft er dus blijkbaar behoefte aan dat de ellende bij Justitie onder het tapijt blijft. Wel steun voor het debat.

De heer Bouali (D66):

Inderdaad eerst een brief en dan ook steun voor het debat.

De voorzitter:

Wel steun. Ja?

De heer Bouali (D66):

Ja.

De heer Van Wijngaarden (VVD):

Voorzitter. Het is niet de bedoeling dat de minister zich bemoeit met de individuele casus, maar dat geldt ook voor de Kamer. Dus geen steun voor het debat.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Mevrouw de voorzitter. Maar als de minister dat heeft gedaan, is het toch wel fijn om dat hier te bespreken en dat niet zomaar onder het tapijt te gaan vegen onder het motto dat we het hier niet over moeten gaan hebben. Dus wat mij betreft: steun voor een brief en absoluut steun voor het debat.

De heer Kerstens (PvdA):

Voorzitter, om precies dezelfde redenen steunt de Partij van de Arbeid én de brief én het debat.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Ook de ChristenUnie steunt een brief en een debat.

Mevrouw Van Esch (PvdD):

Als hekkensluiter kunnen wij ook zeggen: wij steunen van harte het debat en de brief. Het is zeer belangrijk om dit hier plenair te bespreken.

De voorzitter:

Meneer Van Nispen, u heeft een meerderheid voor het houden van een debat.

De heer Van Nispen (SP):

Dat is goed nieuws, voorzitter. Want volgens mij ligt het niet aan de Kamer dat we het zo vaak over het ministerie van Justitie en Veiligheid moeten hebben.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Snels namens GroenLinks.

De heer Snels (GroenLinks):

Voorzitter. Voor de vorige staatssecretaris van Financiën was de aanpak van belastingontwijking een belangrijke prioriteit. Tegelijkertijd hebben we vaak de discussie gehad over de effectiviteit van de al genomen maatregelen. Vanochtend lazen we in Trouw over een nieuw onderzoek van de Universiteit Tilburg over de invloed van belastingontwijking. Ik wil graag van de nieuwe staatssecretaris van Financiën een brief ontvangen over dit onderzoek en een debat met hem aanvragen over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Er zijn een aantal maatregelen doorgevoerd in de eerdere kabinetten-Rutte, maar dat is zeker ook gebeurd in dit kabinet, onder de leiding van de vorige staatssecretaris. Ik steun het verzoek van de heer Snels om het kabinet om een brief te vragen. Als we die brief hebben, denk ik dat het handiger is om die bij een AO te voegen, of om een AO specifiek over dit onderwerp te hebben. Dus wel steun voor de brief, specifiek op het onderwerp en wellicht ook op de agenda, zoals de heer Snels vraagt. Maar daarna op een ander moment een AO.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. De nieuwe staatssecretaris is nog geen 24 uur beëdigd en GroenLinks vraagt al een debat met hem aan. Het moet niet gekker worden. Steun voor de brief en ook voor het debat. We hebben ook gezegd dat we dat binnenkort in commissieverband willen doen. Het zou kunnen dat het dan niet plenair hoeft. Vandaag worden Kamervragen van D66 en de SP openbaar over een toegezegde grondslagenverkenning. Die moeten dan ook absoluut beantwoord zijn, want dat was eigenlijk al beloofd voor de kerst, in dit geval door de minister van Financiën.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Prima om een brief aan de staatssecretaris te vragen. Ik moet even begrijpen hoe we de twee staatssecretarissen aanduiden. Het gaat om de staatssecretaris van Belastingzaken.

De heer Snels (GroenLinks):

Fiscaliteit.

De heer Omtzigt (CDA):

De staatssecretaris van Fiscaliteit. Volgens mij staan er ook nog wat andere debatten over belastingontwijking gepland. Ik zou het bij een van die debatten willen voegen, of dat nou bij een AO is of bij een plenair debat. Maar ik heb trouwens liever een iets grondigere brief. En ik zou het ook wel op prijs stellen als we de staatssecretaris niet de eerste twee weken al in de Kamer zien.

De voorzitter:

O?

De heer Omtzigt (CDA):

Nee, maar plan geen debat binnen een dag, of zo. Dat verzoek geldt alleen voor nu.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat.

De heer Kerstens (PvdA):

Voorzitter. 22 miljard. Dat is de moeite. In ieder geval is het meer dan genoeg voor steun voor een brief en een debat.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. De vorige staatssecretaris heeft hier echt voor een trendbreuk gezorgd. Ik ga er volledig van uit dat de huidige staatssecretaris dit alleen maar met kracht zal voortzetten en uitbreiden. Ik wil ook graag een brief. Nu een apart debat houden steun ik niet, want dan staat dat weer op de lijst voor over een eeuwigheid en ik wil er eerder over praten. Ik denk dat we de brief en de antwoorden op de vragen die ik samen met mevrouw Leijten ga stellen over de grondslagversmallers, kunnen toevoegen aan een al bestaand debat, of misschien het allersnelst kunnen behandelen in een debat in onze commissie.

Mevrouw Van Esch (PvdD):

Dit is een belangrijk onderwerp om echt op door te gaan pakken, ook met de twee nieuwe staatssecretarissen. Dus wat ons betreft komt er wel echt een debat. Als dat kan worden samengevoegd met andere debatten is dat prima, maar laten we het wel zo snel mogelijk doen. Die 22 miljard geeft ons voldoende aanleiding om daar snel met elkaar over te praten en Nederlandse belastingparadijzen echt de kop in te drukken. Dus snel een debat.

De voorzitter:

Ja.

Mevrouw Van Esch (PvdD):

En als het een apart debat moet zijn, dan wel echt een debat en niet zomaar in een AO.

De voorzitter:

Duidelijk. De heer Edgar Mulder.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Géén steun.

De voorzitter:

Zo kan het ook. Kort en krachtig en helder. Mevrouw Van der Graaf namens de ChristenUnie.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt een brief en zou hierover graag een debat willen, maar het liefst samengevoegd met een al bestaand debat of AO. In tegenstelling tot anderen waarderen wij wél het werk dat in de commissies wordt gedaan.

De voorzitter:

Maar steunt u een apart debat of niet?

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Nu geen steun voor een apart debat. Voeg het samen met een bestaand debat.

De voorzitter:

Meneer Snels, u kunt ook rekenen.

De heer Snels (GroenLinks):

Volgens mij is er wel steun voor een dertigledendebat.

De voorzitter:

Ja, dat wel.

De heer Snels (GroenLinks):

Dan zet ik dat op de lijst, maar ga ik wel in overleg met de collega's om te kijken naar samenvoeging dan wel een AO.

De voorzitter:

Ja, en dan komt u terug. Prima.

De heer Snels (GroenLinks):

Als dat geregeld is, haal ik het weer snel van de lijst af.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.