Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 78, item 19

19 Stemmingen moties Telecommunicatie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Telecommunicatie,

te weten:

  • -de motie-Van den Berg over het uitsluiten van Chinese bedrijven voor het leveren van systemen voor het te bouwen 5G-netwerk (24095, nr. 466);

  • -de motie-Van den Berg/Bruins Slot over de haalbaarheid van verplaatsing van het satellietgrondstation (24095, nr. 467);

  • -de motie-Bromet over zorgvuldigheid bij de beslissing over de nieuwe locatie van het grondsatellietstation (24095, nr. 468);

  • -de motie-Graus over geen onomkeerbare stappen in het aangaan van contracten met buitenlandse firma's (24095, nr. 470);

  • -de motie-Weverling c.s. over telecomproviders bewegen geen onomkeerbare stappen te zetten in de uitrol van 5G (24095, nr. 471);

  • -de motie-Sjoerdsma over alternatieven voor verplaatsing van het satellietgrondstation in Burum (24095, nr. 472);

  • -de motie-Sjoerdsma/Weverling over het aanscherpen van de veiligheidseisen bij een kritische infrastructuur zoals 5G (24095, nr. 473);

  • -de motie-Moorlag over belemmeringen wegnemen bij de overstap naar een andere telecomprovider (24095, nr. 474);

  • -de motie-Moorlag/Bromet over belemmeringen bij vraagbundeling voor glasvezel wegnemen (24095, nr. 475).

(Zie vergadering van 17 april 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Sjoerdsma stel ik voor zijn motie (24095, nr. 472) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Van den Berg stel ik voor haar moties (24095, nrs. 466 en 467) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Sjoerdsma/Weverling (24095, nr. 473) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Sjoerdsma, Weverling, Bruins en Van den Berg, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het 5G-netwerk van groot belang is voor de toekomstige economische welvaart van Nederland;

overwegende dat er zorgen zijn over mogelijke spionage via 5G-netwerken, waaronder via de fysieke apparatuur van deze netwerken;

overwegende dat Duitsland recent de veiligheidseisen voor telecom- en datanetwerken heeft aangescherpt;

verzoekt de regering de veiligheidseisen bij kritische (digitale) infrastructuur zoals 5G zodanig aan te scherpen dat onveilige buitenlandse invloeden zo veel mogelijk worden beperkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 476, was nr. 473 (24095).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Bromet (24095, nr. 468).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (24095, nr. 470).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Weverling c.s. (24095, nr. 471).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sjoerdsma c.s. (24095, nr. 476, was nr. 473).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Moorlag (24095, nr. 474).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Moorlag/Bromet (24095, nr. 475).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.