Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 65, item 6

6 Stemmingen moties Europese Raad van 21 en 22 maart 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Europese Raad van 21 en 22 maart 2019,

te weten:

  • -de motie-Verhoeven over openhouden van de optie van lang uitstel zonder al te dwingende voorwaarden (21501-20, nr. 1419);

  • -de motie-Omtzigt/Verhoeven over openbaar maken van de memo over de begroting van Italië (21501-20, nr. 1420);

  • -de motie-Omtzigt over blokkeren van het voorstel over recht op exporteerbare Nederlandse WW (21501-20, nr. 1421);

  • -de motie-Van der Graaf/Omtzigt over aandacht vragen voor de mensenrechtensituatie in China (21501-20, nr. 1422).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Verhoeven (21501-20, nr. 1419) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Verhoeven, Omtzigt, Leijten, Asscher, Van Ojik en Van Rooijen.

Zij krijgt nr. 1432, was nr. 1419 (21501-20).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Verhoeven c.s. (21501-20, nr. 1432, was nr. 1419).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Verhoeven (21501-20, nr. 1420).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (21501-20, nr. 1421).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf/Omtzigt (21501-20, nr. 1422).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Omtzigt.

De heer Omtzigt (CDA):

Nu de motie-Omtzigt (21501-20, nr. 1421) over de WW is aangenomen, zou ik graag binnen een week een brief van de regering willen hebben over aan wie ze de opdracht geeft om te berekenen wat de gevolgen zijn en hoe dat uitgerekend gaat worden, want dit voorstel kan vergaande effecten hebben op de Nederlandse WW.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.