Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 50, item 11

11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Nacalculatie Europese afdrachten 2018 - 21501-03-126

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 01 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Europese Commissie over automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van directe belastingen - 21501-07-1567

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 01 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afspraken over de invoering van de achtervang, de voortgang van risicoreductie en het verdere proces omtrent de totstandkoming van de gemeenschappelijke achtervang (backstop) - 21501-07-1568

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 01 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 21 en 22 januari 2019 - 21501-07-1569

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 januari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad van 11 en 12 februari 2019 - 21501-07-1570

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 01 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolgaanpak overstapproblematiek ov-chipkaart - 23645-684

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 04 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nieuwe commissievoorstellen voor noodmaatregelen visserijsector bij no-dealbrexit - 23987-310

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 04 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarplan Toezicht 2019 Agentschap Telecom - 24095-461

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 04 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak van online gokken door de regering van Curaçao - 24557-151

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 05 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financiële tegemoetkomingsregeling Q-koorts - 25295-52

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 01 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Uitkomsten en borging van het Praktijkteam Zvw-pgb" - 25657-307

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 04 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de veertiende conferentie van partijen van het Biodiversiteitsverdrag - 26407-113

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 01 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Strategische I-agenda Rijksdienst 2019-2021 - 26643-591

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 05 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering - 27879-67

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 01 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse National Portfolio for Action on Environment and Health - 28089-108

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 25 januari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging blusinstructies bij vuurwerk - 29517-156

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 01 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018, over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond - 29614-107

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 04 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak van cold cases - 29628-859

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 04 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over het bericht dat de Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert - 31066-453

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 01 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiscaal overgangsrecht ingeval van een terugtrekking van het VK uit de EU zonder terugtrekkingsovereenkomst - 31066-454

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 04 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over initiatieven die beogen de concrete toepassing van open data bevorderen te stimuleren - 31597-16

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beter weten: versterken professioneel handelen in de langdurige zorg - 31765-362

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 04 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage Operatie Inzicht in Kwaliteit - 31865-126

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 04 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de uitzending van Radar TV d.d. 26 november 2018 over de Implant Files - 32805-67

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 04 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies over het bij voorbaat uitsluiten van tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen - 34252-11

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 01 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake de behandeling van het ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet - 34985-8

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 01 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording overige vragen pakket Belastingplan 2019 - 35026-61

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 04 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Afschrift reactie op de brief van dhr. H. van B. over aandacht voor de positie van de dienstslachtoffers en hun partners binnen Defensie - 2019Z01421

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 28 januari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van brief aan Eerste Kamer over de ontwikkelingen in de markt van de juridische dienstverlening en toekomst advocatuur - 2019Z01903

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 01 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over het bericht "kleinschalige woonzorghuizen leunen te veel op huisartsen" - 2019Z01943

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 04 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Het volgende initiatief:

Initiatiefnota van het lid Verhoeven over mededinging in de digitale economie - 35134

Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 05 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Verslag van de Zitting 2019 (eerste deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa - 20043-118

adjunct-griffier, F. Bakker-de Jong - 05 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van de vaste commissie voor vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat:

- Initiatiefnota van het lid Verhoeven over mededinging in de digitale economie (35134).