Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 5, item 4

4 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik deel de Kamer mee dat de vaste commissie voor Europese Zaken tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Van Oosten.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019) (34977).

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 21501-32-1047; 33037-243; 34919-8.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Stand van zaken erf- en schenkbelasting, met als eerste spreker het lid Van Rooijen namens 50PLUS;

  • -het VAO Verkeersveiligheid, met als eerste spreker het lid Remco Dijkstra namens de VVD;

  • -het VAO Orgaandonatie, met als eerste spreker het lid Agema namens de PVV.

Ik geef het woord aan de heer Moorlag namens de PvdA.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. De Kamer wacht al heel lang op de berekeningen van de planbureaus van het klimaatakkoord op hoofdlijnen. Die zouden wij deze zomer krijgen. Dat is uitgesteld en vond niet voor de presentatie van de Miljoenennota plaats. Gisteren verscheen het bericht bij de NOS dat de planbureaus het klimaatakkoord op hoofdlijnen te vaag vinden om dat te kunnen doorrekenen.

Voorzitter. Op deze manier gaat het proces van totstandkoming van een klimaatakkoord gewoon niet goed. Het lijkt out of control te zijn. Er moet over tien weken een definitief klimaatakkoord zijn.

De voorzitter:

U wilt een debat. Dan ga ik naar de heer Jetten.

De heer Moorlag (PvdA):

De PvdA wil graag een debat en zij wil opheldering hebben van de minister. De PvdA wil ook graag een brief van de minister waarin wordt aangegeven hoe dit toch kan. Zodra de appreciatie van het kabinet er ligt, moet dat debat op korte termijn gevoerd worden.

De voorzitter:

Zodra er een reactie er is, dan pas een debat.

De heer Jetten (D66):

Nu ben ik een beetje in verwarring over wat we nu willen. Volgens mij was de debataanvraag een debat over de berichtgeving dat het niet doorgerekend kan worden. Dat lijkt me niet zinvol. Volgens mij willen we allemaal zo snel mogelijk de kabinetsappreciatie op de plannen. En dat we daar dan met elkaar een debat over voeren, dat steun ik van harte. Maar niet nu een apart debat alleen over de berichtgeving die nu in de media is verschenen. Misschien kan de heer Moorlag dat nog even ophelderen.

De voorzitter:

Meneer Moorlag, misschien kunt u dat even kort ophelderen?

De heer Moorlag (PvdA):

Ik wil daar wel een debat over voeren, als het kan in combinatie met de appreciatie van het kabinet. Maar die laat zo lang op zich wachten. Ik vind dat dat verder geen uitstel duldt en ik vind dat de minister opheldering moet geven over het feit dat er in strijd met de toezeggingen geen doorrekening ligt van de planbureaus.

De voorzitter:

Meneer Jetten, wat is dan uw oordeel?

De heer Jetten (D66):

Dan op dit moment geen steun. Wat mij betreft plannen we het debat in als de kabinetsappreciatie er ligt.

De heer Futselaar (SP):

Steun namens de SP, ook omdat een debat er wat vaart in kan brengen, omdat er hopelijk wat parlementaire druk komt.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik weet niet of het PBL en het CPB dat wel of niet hebben kunnen doorrekenen, dus ik ben heel benieuwd naar de uiteindelijke uitkomst. Ik hoop dat ze daar een dezer dagen mee naar buiten komen. Dan kunnen we het echt hebben over de inhoud. Dus geen steun voor dit verzoek.

De heer Van Raan (PvdD):

Toen de resultaten van het klimaatakkoord werden gepresenteerd, is er met geen woord gesproken over de mogelijkheid dat het weleens te vaag zou kunnen zijn. Dat lijkt nu wel het geval te zijn. Dat is dus even een nieuw aspect. Ik vind dat we daarover moeten debatteren. Dus volop steun.

De voorzitter:

Dus steun?

De heer Van Raan (PvdD):

Jazeker.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Wij hebben gewoon nog niet voldoende informatie. We moeten in dit huis niet gaan reageren op ieder krantenartikel. Dus geen steun voor dit aparte debat.

De heer Öztürk (DENK):

Dat wordt wel vaak gedaan! Maar goed, wel steun vanuit DENK.

De heer Stoffer (SGP):

Ik had al wel gedacht dat het iets te vaag zou zijn. Maar ik zou zeggen: maak het eerst concreter en dan pas het debat. Dus geen steun.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Ook geen steun.

De voorzitter:

Meneer Moorlag?

De heer Moorlag (PvdA):

Ik zie het. Mijn punt is juist dat die doorrekeningen niet concreet genoeg lijken te gaan worden. Een brief van de minister stel ik dan zeer op prijs.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Kwint namens de SP.

De heer Kwint (SP):

Wat moet je in dit land doen om als onderwijsbestuurder je baan kwijt te raken? Die vraag had ik toen ik hoorde dat het contract van André Postema, bekend van het VMBO Maastrichtdebacle, met twee jaar werd verlengd. In ieder geval niet de examens van 353 leerlingen laten verknallen of jezelf €1 onder de ministersnorm laten betalen, terwijl je nog een fors aantal andere functies hebt.

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Kwint (SP):

Of de oproep van de gehele Kamer naast je neerleggen, of docenten de schuld geven. Zelfs een combinatie van al die zaken is niet genoeg om iemand aan de dijk te zetten.

De voorzitter:

Mijnheer Kwint, ik ga naar de heer Beertema.

De heer Kwint (SP):

En daarom, voorzitter, wil de SP graag een debat over het totale gebrek aan afrekenbaarheid van onderwijsbestuurders, uiteraard met minister Slob.

De heer Beertema (PVV):

Ik steun dat debat van harte, maar ik hoop en verwacht dat de minister met iets meer komt dan met de uitspraak "Ik heb geen wettelijke middelen, want die raden van toezicht en die CvB's zijn autonoom". Dus wel steun voor het debat en graag zo spoedig mogelijk.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Ongehoord inderdaad. Ik steun het debat ook. Ik wil wel echt dat we hier op korte termijn over spreken, want het kan niet zo zijn dat deze meneer een jaar lang al in zijn contract zit en wij er dan pas over gaan spreken, dus op korte termijn in de plenaire zaal. Anders sta ik ook open voor een algemeen overleg met een daaropvolgend VAO.

De heer Rog (CDA):

In november komen de rapporten uit, de onderzoeken die gedaan worden naar deze onderwijsbestuurder. De raad van toezicht dendert daar nu doorheen door hem een contract van twee jaar te geven.

De voorzitter:

Dus?

De heer Rog (CDA):

Ik steun dus het debat.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun voor deze debataanvraag.

De heer Van Meenen (D66):

Steun.

De heer Kuzu (DENK):

Steun.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Van harte steun, en fijn als we het ook kunnen hebben over de rol van raden van toezicht in het algemeen.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Ik zie dat u een beetje verbaasd bent, meneer Kwint.

De heer Kwint (SP):

Een overweldigende meerderheid, voorzitter.

De voorzitter:

Ja, iedereen staat eigenlijk achter dit verzoek.

De heer Kwint (SP):

Laten we dat erin houden, zou ik zeggen!

De voorzitter:

Zo is dat. Dank u wel.

Het woord is aan mevrouw Diks. O, mevrouw Westerveld gaat haar vervangen, namens GroenLinks.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Het is een beetje ongebruikelijk dat ik hier sta, maar mevrouw Diks is verhinderd vandaag.

Voorzitter, gisteren bracht Nieuwsuur naar buiten dat ondanks de door de staatssecretaris beloofde beterschap de beveiliging van Defensiepersoneel tegen chroom-6 nog steeds niet op orde is. Er worden zelfs militairen op pad gestuurd met maskers waar chroom-6 in zit, die nog niet zijn vervangen vanwege financiële redenen. Elke dag dat Defensiemedewerkers onvoldoende worden beschermd tegen chroom-6 is er een te veel. Daarom verzoeken wij het debat op de lijst van de heer Krol over chroom-6 bij Defensie volgende week in te plannen. Dus wij verzoeken om dat debat sneller in te plannen, en als dat niet kan, de week daarop. Graag voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris waarin ze opheldering geeft over wat in de rapportage van Nieuwsuur naar voren komt en waarom de uitkomsten van het kritische interne rapport over de bescherming tegen chroom-6 niet met de Kamer zijn gedeeld. Die brief ontvangen wij ook graag volgende week.

De voorzitter:

Dus het gaat eigenlijk om een debat dat op de lijst staat.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Ja, en dat zouden wij graag sneller willen voeren.

De voorzitter:

Het verzoek is om het debat volgende week in te plannen. Dan is dat in elk geval helder. Ik heb gemist wie het eerst kwam. Mevrouw Karabulut.

Mevrouw Karabulut (SP):

Dit debat gaat over het verleden, over een rapport dat uitgebreid heeft onderzocht wat er is gebeurd met de chroom-6-slachtoffers. Dat willen wij ook snel, alleen hebben wij wel met elkaar afgesproken, in overleg met de slachtoffers, dat wij hen eerst graag zouden willen horen in de Tweede Kamer. Vandaar dat ik dit verzoek niet kan steunen. Naar aanleiding van Nieuwsuur heb ik zelf ook een verzoek, maar dat staat inmiddels op de regeling, heb ik vernomen.

De voorzitter:

Dan ga ik nu naar mevrouw Bruins Slot namens het CDA.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Ik steun de woorden van mevrouw Karabulut om het nu niet te steunen omdat we eerst nog een rondetafelgesprek houden, ook een voorstel van mevrouw Karabulut. Het tweede is dat de debataanvraag van de heer Krol niet alleen over terugkijken ging maar ook over het vooruitkijken. Zeker na de onthullingen van gisteren hecht ik er belang aan dat we snel na het rondetafelgesprek wel het debat gaan voeren.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Belhaj (D66):

Voorzitter, ik steun de opmerkingen van mevrouw Karabulut. Laten we inderdaad eerst even de slachtoffers horen en daarna pas een debat inplannen.

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter. We hebben er in alle zorgvuldigheid in de commissie over gesproken. We hebben afgesproken dat we eerst een rondetafel gaan houden met iedereen die daarbij betrokken is geweest. Pas daarna gaan we het debat voeren. Maar volgens mij staat het nog op de rol.

Mevrouw Popken (PVV):

Voorzitter. Het is een serieuze zaak waar zeker over gesproken moet worden, maar laten we dat wel in de juiste volgorde doen, zodat het inhoudelijk kan. Laten we dus eerst een rondetafel houden. Ik wil graag antwoord op mijn schriftelijke vragen. Maar wel steun voor de brief.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. De PvdA wil snel en zorgvuldig opereren. Zorgvuldigheid staat voorop, dus eerst het rondetafelgesprek en dan zo snel mogelijk het debat.

De heer Öztürk (DENK):

Voorzitter, ik steun ook de woorden van mevrouw Karabulut.

De heer Stoffer (SGP):

Wij steunen ook de woorden van mevrouw Karabulut.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Geen steun voor het verzoek.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Wij willen ons graag aan de lijn houden die afgesproken is. Wij volgen dus het voorstel van mevrouw Karabulut.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Ik zou graag een verduidelijkende vraag willen stellen, want GroenLinks weet dit ook, dus misschien zijn er redenen waarom GroenLinks het toch eerder wil ...

De voorzitter:

Dat heeft mevrouw Westerveld net een beetje genoemd.

Mevrouw Westerveld, u heeft geen meerderheid.

De heer Baudet (FvD):

Steun voor het debat.

De voorzitter:

O goedemiddag! Waar komt u vandaan? Ik had u helemaal niet gezien.

De heer Baudet (FvD):

Onze zetel is daar.

De voorzitter:

Het is goed. Desalniettemin heeft u geen meerderheid, mevrouw Westerveld.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Ik heb het gehoord. Ik geef de opmerkingen door aan mijn collega.

De voorzitter:

Dat is goed. Dank u wel.

Dan ga ik naar mevrouw Karabulut, namens de SP.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Ik zou graag wel spoedig een debat met de staatssecretaris van Defensie willen voeren naar aanleiding van het bericht van gisteren in Nieuwsuur. Gegeven het punt dat we zojuist in de regeling bespraken, zeg ik er direct bij dat wanneer we in de commissie snel komen tot een datum voor het rondetafelgesprek en snel een debat zouden kunnen inplannen, dit verzoek komt te vervallen. Maar toch wil ik dit verzoek hier nu doen. Waarom? Omdat in juni naar aanleiding van vragen van onze commissie en het hele chroom-6-drama, waarbij Defensiemedewerkers dus niet veilig zijn en niet veilig kunnen werken ...

De voorzitter:

Ja, ja, ja, ja.

Mevrouw Karabulut (SP):

... de staatssecretaris ons had geschreven dat de genomen maatregelen afdoende zijn voor de mensen die er nu werken.

De voorzitter:

Goed, mevrouw Karabulut.

Mevrouw Karabulut (SP):

Gisteren ...

De voorzitter:

Nee, mevrouw Karabulut.

Mevrouw Karabulut (SP):

Gisteren bleek dat dat niet het geval is. Vandaar dit verzoek.

De voorzitter:

Nee, dat spaart u allemaal op voor het debat.

Mevrouw Karabulut (SP):

Maar ik moet even toelichten waarom ik hier sta, toch?

De voorzitter:

Ja, maar het was een lange toelichting.

Mevrouw Karabulut (SP):

Sommige dingen laten zich nu eenmaal niet in één zin vatten.

De voorzitter:

Nee, natuurlijk niet.

Mevrouw Karabulut (SP):

Maar ik weet dat u daar alle begrip voor heeft.

De voorzitter:

Ja. Nou weet ik niet meer wat u vroeg, maar ...

Mevrouw Karabulut (SP):

Ha, ha, ha! Dat weten de leden bij de interruptiemicrofoon wel.

De voorzitter:

Het was te lang. Jullie weten het wel. Jullie staan al klaar. Dat geeft inderdaad hoop.

Mevrouw Belhaj (D66):

Voorzitter. Ik zou het liefst willen dat mevrouw Karabulut nog een keer herhaalt wat ze zei, want ik denk dat het niet voor iedereen te volgen was.

De voorzitter:

Nee!

(Hilariteit)

Mevrouw Belhaj (D66):

Maar gezien het feit dat we het chroom-6-dossier gelijk volgen, ben ik het ermee eens en stem ik in met dit verzoek.

De voorzitter:

Het is goed.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Voorzitter. Ik vind het vooral van belang dat we snel een debat voeren waarbij we echt het een en ander met elkaar verbinden. Dus ik steun het verzoek van mevrouw Karabulut om een debat niet, omdat ik in de volle overtuiging ben dat we dit gewoon snel met elkaar kunnen regelen.

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter. Helder. Er moet snelheid komen. Als commissie hebben we daar zeker een rol in te spelen. Ik steun het debat wel. Maar ik zou graag een brief willen van de staatssecretaris waarin zij even een toelichting geeft van datgene wat in beeld is geweest. In de veronderstelling dat het debat vervalt als we het snel regelen in de commissie, vind ik het een prima voorstel.

De heer Öztürk (DENK):

Wel steun vanuit DENK.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun voor het debat en een brief.

Mevrouw Popken (PVV):

Steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun voor dit verzoek.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Nu geen steun.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Steun voor het debat en een brief.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun.

De heer Baudet (FvD):

Wel steun voor het debat, niet voor de brief.

De voorzitter:

Maar de brief heeft geen steun nodig. Het was een geintje, begrijp ik.

De heer Stoffer (SGP):

Ook wij steunen het verzoek om een debat.

Mevrouw Karabulut (SP):

Fantastisch, voorzitter. Goed, mooi, dank.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Meneer Bruins, u gaat mevrouw Dik-Faber vervangen namens de ChristenUnie, zie ik.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Uit onderzoek van het tv-programma De Monitor blijkt dat ruim een op de drie wijkverpleegkundigen met de regels moet sjoemelen om ervoor te zorgen dat ouderen die thuiszorg nodig hebben voldoende te eten krijgen. Dat sjoemelen blijkt voor de wijkverpleegkundigen pure noodzaak om te voorkomen dat hun cliënten ondervoed raken. Ondanks alle inspanningen gericht op het tegengaan van ondervoeding bij ouderen is nog steeds 30% tot 40% van de ouderen met thuiszorg ondervoed. Mijn fractie vindt dit onacceptabel en namens collega Dik-Faber vraag ik hierover een debat aan met de minister van VWS, voorafgegaan door een brief.

De heer De Jong (PVV):

Schokkend. Zeker steun voor een debat.

De heer Slootweg (CDA):

Het is een ontzettend belangrijk onderwerp, waar mevrouw Dik-Faber ook in het verleden al aandacht voor heeft gevraagd. Toch denk ik: wij hebben een AO Wijkverpleging, dat volgens mij veel eerder zal komen dan een plenair debat. Daarom zou mijn verzoek zijn — juist omdat het ook over de wijkzorg gaat — om dit bij het AO Wijkverpleging te betrekken. Dan zou ik nog wel een brief willen hebben van de minister daarover.

De voorzitter:

Dus geen steun, oké.

De heer Kuzu (DENK):

Ondervoeding is een ernstige zaak. We hebben binnenkort een begrotingsbehandeling VWS en een AO Wijkverpleging, dus geen steun voor een apart debat, omdat we niet op elk krantenartikel moeten reageren in deze Kamer.

De voorzitter:

Ik houd u daaraan, meneer Kuzu.

De heer Moorlag (PvdA):

De PvdA vindt dit een ernstige zaak. Wij steunen het verzoek om een debat en in de brief willen we specifiek aandacht voor de vraag in hoeverre de inspectie hierop toezicht houdt.

De heer Wiersma (VVD):

Volgens mij vinden we dit allemaal een belangrijk thema, dat ook snelheid verdient. Volgens mij krijgen we het sneller voor elkaar in een AO of bij een begroting. Dus geen steun voor het debat nu.

Mevrouw Diertens (D66):

Op dit moment is er een AO Wmo, waarin ook over dit onderwerp wordt gesproken. Ik sluit graag aan bij de woorden van mijn voorganger over het AO Wijkverpleging. Dus op dit moment geen steun voor het debat.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Dit onderwerp is voor 50PLUS heel belangrijk, dus wij steunen dit verzoek wel.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Ook steun voor het verzoek.

De heer Stoffer (SGP):

Wat ons betreft betrekken bij het AO Wijkverpleging, dus geen steun.

De heer Van Gerven (SP):

Wij betrekken het nu al bij het algemeen overleg dat nu gaande is, dus daar wordt dit punt al ingebracht. Dat wilde ik even gemeld hebben, maar ook steun voor het debat.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Ik tel 56 leden, genoeg voor een dertigledendebat.

De voorzitter:

66.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Dan stel ik voor dat ik het verzoek op de lijst van dertigledendebatten laat zetten. Ik overleg met collega Dik-Faber of zij het erop laat staan of misschien toch schrapt, en de suggesties van de collega's overneemt.

De voorzitter:

Ik stel voor om dit debat toe te voegen aan de lijst van dertigledendebatten en het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Kent, namens de SP.

De heer Van Kent (SP):

Voorzitter. Deze zomer kregen we een brief van minister Koolmees waarin stond dat er niet bewogen zou kunnen worden op de AOW-leeftijd. Vanmorgen lazen we in de Volkskrant dat er voor een heel klein groepje incidenteel wellicht toch iets mogelijk zou kunnen zijn. Daarom willen wij graag een debat met de minister over de ruimte die er is om de AOW-leeftijd te verlagen.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Het is een heel klein stapje en wat ons betreft gaat het niet ver genoeg, maar het lijkt me heel goed om er zo snel mogelijk over te spreken.

De heer Kuzu (DENK):

Het doet ons altijd deugd als een punt uit het DENK-verkiezingsprogramma wordt overgenomen. Dus wij steunen het debat van harte en bekijken waar de ruimte zit.

De heer Slootweg (CDA):

Ik ben wat verbaasd. Ik dacht dat de heer Kent zou aangeven ...

De heer Van Kent (SP):

Van Kent.

De voorzitter:

Ja, Van Kent.

De heer Slootweg (CDA):

Van Kent, excuus. Dat de heer Van Kent zou aangeven dat hij de informatie die de partijleiders van links krijgen naar ons toe zou sturen. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar op dit moment geen steun voor een debat, want wij willen echt heel graag dat er een pensioenakkoord komt en dan moeten wij dat volgens mij in zijn volledigheid gaan bespreken.

De heer Wiersma (VVD):

Ik zie deze oproep maar als een aanmoediging aan de sociale partners om een beetje haast te maken. Die oproep is niet misplaatst, want deze kip broedt al een tijdje en ik ben ook wel benieuwd wanneer die eieren gaan uitkomen, dus geen steun voor een debat ...

De voorzitter:

O?

De heer Van Kent (SP):

Die zag ik niet aankomen, voorzitter. Die zag ik niet aankomen.

De heer Wiersma (VVD):

... maar wel steun voor de oproep van de heer Van Kent aan de polder, en die doe ik graag met hem mee: kom op, maak tempo, maak er wat van!

De heer Van Kent (SP):

Die oproep was gericht aan Koolmees.

De voorzitter:

Ja.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Ik begrijp het verzoek heel goed. Ik heb hier voor de zomer gestaan. Toen was er een lekkage in De Telegraaf over mogelijke stukken en wou ik eenzelfde soort discussie met de Kamer. Volgens mij hebben we toen al met elkaar gezegd: laten we, als er straks een akkoord is, zo snel mogelijk een plenair debat plannen. Dus ik begrijp het verzoek, maar volgens mij moeten we met elkaar afspreken dat we, zodra er een pensioenakkoord komt, in dezelfde week of de week daarop een plenair debat daarover houden.

De voorzitter:

Ik weet nog steeds niet of u het debat steunt.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Dat is dus nu geen steun, want ik wil graag een plenair debat direct nadat er een akkoord is.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik sluit mij aan bij collega Gijs van Dijk. Eerst een akkoord. Daar is de SER nu aan zet met het kabinet. En daar dan hier snel over debatteren. Nu geen steun en naar alles wat er via "de linkse lijnen", zo lezen we in de krant, bij de heer Van Kent terechtkomt, ben ik heel nieuwsgierig.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Onderhandelen doe je aan de onderhandelingstafel en niet via de krant, dus de sociale partners moeten er samen eerst helemaal uit zijn en dan gaan we erover praten. Nu geen steun.

De heer Stoffer (SGP):

Geen steun.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

GroenLinks wil ook zo snel mogelijk een debat, zodra er een akkoord is, dus nu geen steun.

De heer De Jong (PVV):

Het is toch verbazingwekkend dat dit soort dingen allemaal in de krant komen. Dat hebben we de afgelopen maanden gezien. Ik wil graag het voorstel van de heer Van Kent van harte steunen. Ik hoop dan ook dat het gaat gebeuren, maar goed, ik zag niet genoeg steun voor een echt debat. Toch vind ik dat dit niet via de krant moet worden gedaan, maar op deze plek.

De voorzitter:

Meneer Van Kent.

De heer Van Kent (SP):

Ja, voorzitter, het is totaal onduidelijk wanneer er een pensioenakkoord komt en of er een pensioenakkoord komt. Dus laten we in ieder geval dit debat gaan organiseren. Als ik goed geteld heb, hebben we in ieder geval de steun van dertigplus leden. Dus laten we het zo snel mogelijk organiseren en niet afwachten tot er misschien over een niet vaststaande tijdseenheid een akkoord komt.

De voorzitter:

Prima. Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten.

De heer Laçin namens de SP.

De heer Laçin (SP):

Voorzitter. Voor de zomer staakten buschauffeurs en een van de conclusies was dat werkgevers en vakbonden samen zouden willen strijden tegen de uitwassen van de marktwerking in het streekvervoer. Vandaag lezen we in BN DeStem dat in verschillende delen van het land bussen uitvallen, omdat er een tekort aan chauffeurs is. Dat komt doordat busmaatschappijen elkaar wegconcurreren op prijs. Vervolgens zijn er ...

De voorzitter:

Ja, tot zover de analyse. U wilt een debat?

De heer Laçin (SP):

... te weinig collega's, een hoge werkdruk en uitvallende bussen voor reizigers. Daarom vind ik het ontzettend belangrijk dat we hier snel een debat over voeren met de staatssecretaris van IenW. Ik heb al een dertigledendebat op de agenda staan.

De voorzitter:

Ja.

De heer Laçin (SP):

En ik zou de Kamer willen vragen om daar een meerderheidsdebat van te maken, zodat we daar zo snel mogelijk over kunnen debatteren met de staatssecretaris.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Geen steun. Afgelopen donderdag hebben wij een debat gehad. Daarin heb ik dit naar voren gebracht over de lijnen die uitgevallen zijn afgelopen zomer, mede door aanbestedingen. Dus ik vind het echt bijzonder vreemd dat dit punt nu naar voren komt.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Juist vanwege het debat dat we in het AO afgelopen week hebben gehad en waarin toch heel veel vragen nog overbleven over de effecten van aanbesteding: heel veel steun voor deze debataanvraag.

De heer Ziengs (VVD):

Wellicht eerst even een briefje van de staatssecretaris, dan kunnen we in de procedurevergadering kijken of we het ergens in een AO kunnen plaatsen.

De heer Sienot (D66):

Het gaat heel goed met de arbeidsmarkt. Dat brengt ook krapte met zich mee en er wordt harder gewerkt. Daarom eerst steun voor een brief, dan kunnen we daarna kijken hoe we het er echt goed over gaan hebben.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun voor het verzoek.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Geen steun.

De heer De Jong (PVV):

Geen steun, maar wel een brief.

De heer Laçin (SP):

Dan zien we de brief tegemoet en dan kom ik wel weer een keer terug met een nieuwe aanvraag.

De voorzitter:

Ja, dat geloof ik ook dat u weer terugkomt. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Lodders namens de VVD.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Vanmorgen opgeschrikt door berichtgeving in De Groene Amsterdammer over de douane die een systeem tegen anti-schipraketten heeft laten doorgaan. Het is een vrij uitgebreid artikel. Het is een zaak die niet op zich staat. Meerdere bedrijven zijn de afgelopen anderhalf jaar beboet en er zit een verschil, zo constateer ik, tussen de douaneactiviteiten in de haven van Rotterdam en op Schiphol.

De voorzitter:

Dus.

Mevrouw Lodders (VVD):

Het beeld is dat de controle niet de prioriteit krijgt. Ik zou dus graag een brief vragen van de staatssecretaris van Financiën in het kader van de douane, gevolgd door een debat met dezelfde staatssecretaris en de minister voor Buitenlandse Handel.

De voorzitter:

Nou, er staat niemand achter de interruptiemicrofoon. De heer Omtzigt, CDA.

De heer Omtzigt (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Steun. Wij zouden graag een uitgebreide reactie ontvangen van de staatssecretaris op het stuk in De Groene Amsterdammer waar de VVD'ers van wakker schrikken — dat vind ik wel interessant — 's morgens vroeg. Daarbij steun voor een debat. Dat debat hoeft, zo zeg ik erbij, niet per se op korte termijn voor het eind van het Belastingplan ingepland te worden.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik vind het ook echt een pluspunt dat iemand zo vroeg in de ochtend De Groene Amsterdammer leest en dat wil ik ook graag belonen.

Mevrouw Lodders (VVD):

Het stond pas rond 12.00 uur online, dus zo vroeg was het niet.

De heer Van Gerven (SP):

Dat is toch nog net voor de middag. Niet slecht. Steun voor het debat.

De voorzitter:

Er is een meerderheid. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter, en ik steun de suggestie van de heer Omtzigt. Eerst een brief en dan staat het debat ook onderaan de lijst.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan geef ik tot slot het woord aan mevrouw Buitenweg namens GroenLinks.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik hoop nu op evenveel welwillendheid van de fracties als het gaat om internationale opsporing. Wij hebben hier plenair eerder gesproken over de invloed van de sigarettenfabrikanten op de prioriteiten in internationale opsporing. Dat gebeurde naar aanleiding van de enorme bedragen die zij aan INTERPOL gaven. Vanaf 2015 is gezegd dat die vorm van financiering aan INTERPOL niet meer mag. De seksindustrie, de sigaretten en de wapenhandel mogen dus niet meer op die manier opsporing kopen van INTERPOL. Je ziet dat ze het nu op een andere manier proberen, via het beïnvloeden van wetenschappelijk onderzoek. Ik wil graag hier een debat over de betrokkenheid van de sigarettenfabrikanten bij het bepalen van de prioriteiten bij het terrorismebeleid. We zagen dat minister Grapperhaus refereerde aan zo'n onderzoek en de verwevenheid is echt belangrijk om te bespreken.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, ik denk dat het goed is dat als er al iets zou zijn, het kabinet dat in een brief toelicht. Ik steun dus het verzoek om een brief, maar niet om een debat.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

We willen graag een brief met de feiten en daarna kijken we verder.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Het is een heel belangrijk onderwerp, maar ik kan eigenlijk pas inschatten of we erover moeten debatteren als eerst die brief komt.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

De heer Laçin (SP):

Wij willen ook eerst een brief en daarna bekijken of een debat nodig is.

De heer Stoffer (SGP):

Wel een brief, nog geen steun voor een debat.

Mevrouw Belhaj (D66):

Voorzitter, eerst een brief en dan bekijken of er reden is voor een debat.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Dezelfde lijn: eerst graag de brief en dan kijken we hoe het verdergaat.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Mag ik aangeven dat ik wil dat in de brief niet alleen ingegaan wordt op de invloed op wetenschappelijk onderzoek, maar gewoon sowieso op de invloed van de sigarettenhandel op het bepalen van de prioriteiten van de opsporing zoals ze aanvankelijk ook deden via INTERPOL, en op welke andere wijze dat nu gaat.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Tellegen