Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 43, item 8

8 Stemmingen moties Kinderopvang

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Kinderopvang,

te weten:

  • -de motie-Kwint c.s. over uitspreken dat kinderopvang meer is dan een arbeidsmarkinstrument (31322, nr. 381);

  • -de motie-Kwint over de winsten van kinderopvangorganisaties (31322, nr. 382);

  • -de motie-Raemakers over compensatie van de kosten voor de voorschool (31322, nr. 383);

  • -de motie-Westerveld c.s. over het stelsel eenvoudiger maken (31322, nr. 384);

  • -de motie-Westerveld c.s. over inhoudelijk reageren op alle adviezen van de taskforce (31322, nr. 385);

  • -de motie-Westerveld c.s. over de knelpunten bij directe financiering (31322, nr. 386);

  • -de motie-Westerveld/Gijs van Dijk over afwijken van de eisen aan het aantal vierkante meters binnenruimte (31322, nr. 387);

  • -de motie-Gijs van Dijk/Westerveld over de rol van private equity (31322, nr. 388).

(Zie vergadering van 15 januari 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Raemakers stel ik voor zijn motie (31322, nr. 383) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Kwint c.s. (31322, nr. 381).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint (31322, nr. 382).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (31322, nr. 384).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (31322, nr. 385).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (31322, nr. 386).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Gijs van Dijk (31322, nr. 387).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk/Westerveld (31322, nr. 388).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.