Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 38, item 5

5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out van de agenda af te voeren.

Ik stel voor donderdag aanstaande ook te stemmen over de ingediende moties bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Ellemeet: "Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg" en over de aangehouden motie-Geleijnse (31016, nr. 155).

Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen: 31293-415; 29398-609; 34839-(R2094)-3; 35012-8; 34487-3; 33037-327; 35000-VII-71;33977-19.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 32735-229; 33037-281; 2018Z21559; 33037-323; 2018Z13657; 33037-325; 33037-311; 33037-270; 33037-321; 33037-313; 33037-322; 33037-308; 33037-324; 33037-328; 33037-267; 33037-286; 33037-320; 33037-312; 33037-326; 2018Z12989; 33037-306; 22112-2665; 22112-2675; 22112-2668; 22112-2667; 22112-2632; 22112-2631; 22112-2625; 22112-2704; 22112-2700; 24170-176; 24170-173; 22112-2729; 22112-2728; 31288-668; 30573-166; 35000-B-7; 29240-87; 31293-421; 2018Z22867; 22112-2733; 2018Z22993; 35000-V-50; 34349-14; 2018Z22284; 29398-633; 26643-581; 30196-612; 29398-631; 29398-630; 29398-632; 31305-266; 29398-610; 19637-2445; 19637-2443; 19637-2446; 19637-2442; 19637-2441; 19637-2440; 19637-2439; 19637-2428; 33042-32; 19637-2427; 19637-2426; 19637-2424; 2018Z13379; 30573-151; 31322-377; 31322-376; 31322-375; 31322-373; 31322-372; 31322-371; 31322-361; 31322-363; 31322-352; 32275-4; 35000-VIII-140; 34948; 34948-3; 31322-378; 31322-379; 2018Z23341; 33977-20; 33977-21; 25268-164; 31936-518; 31936-522; 31936-507; 31936-509; 31936-510; 31936-511.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Rooijen.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter, dank u wel. het verzoek is om het VAO Meerjarig Financieel Kader nog voor het kerstreces te plannen.

De voorzitter:

Een VAO aanvragen kan, maar ik moet wel kijken of er een meerderheid is om het voor het kerstreces te plannen, of daar geen bezwaar tegen is.

Mevrouw Leijten (SP):

Steun.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Ik steun het verzoek gewoon.

De voorzitter:

Is iedereen het ermee eens? Meneer Slootweg?

De heer Slootweg (CDA):

Steun, voorzitter.

De voorzitter:

Oké, als niemand reageert, betekent dat gewoon steun.

De heer Sienot (D66):

Steun.

De voorzitter:

U hebt een meerderheid, meneer Van Rooijen. Dan gaan we het plannen.

Het woord is aan de heer Laçin namens de SP.

De heer Laçin (SP):

Voorzitter. Ik sta hier niet voor het eerst als het gaat om Ryanair. Gisteren was er het bericht dat Ryanair ontslag aanvraagt voor alle piloten die zij in dienst hadden/hebben, terwijl de rechter heeft besloten dat de sluiting van de basis onrechtmatig was. Toch neemt het UWV het ontslagverzoek in behandeling. Wij hebben ook een rondetafel gehad, waarbij een verband is gelegd tussen vliegveiligheid en atypische arbeidsvoorwaarden. Wat mij betreft reden genoeg om het dertigledendebat dat geagendeerd staat om te zetten naar een plenair debat en dat in te plannen wanneer mogelijk.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Dit is een privaat geschil dat onder de rechter is. Daar hoort de politiek zich niet mee te bemoeien, dus geen steun voor dit debat op dit moment.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Ik ga voor dat dertigledendebat en denk dat dit voldoende is. Laat dat op de agenda staan zoals het is.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun voor het verzoek.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun voor het verzoek.

De heer Slootweg (CDA):

Geen steun.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Steun voor het verzoek.

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor het verzoek.

De heer Schonis (D66):

Geen steun.

De voorzitter:

U hebt geen meerderheid, meneer Laçin. Tot de volgende keer.

De heer Laçin (SP):

Ik blijf het proberen, voorzitter. Ik wil wel een brief met een reactie van het kabinet op dit bericht en waarin ook staat hoe zij dit denken te voorkomen in de toekomst.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Kops namens de PVV.

De heer Kops (PVV):

Voorzitter, het klimaatakkoord. Aanstaande vrijdag schijnt er iets gepresenteerd te worden. Misschien ook niet, want er is nogal heibel in de coalitie. Laten we vooral hopen dat er geen klimaatakkoord komt. Maar als het er komt, dan graag zo snel mogelijk een debat met de minister van EZK, dat wil zeggen direct in de eerste week na het kerstreces.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter, ik zou willen dat ik dit verzoek zelf bedacht had. Het lijkt mij heel verstandig om dit de eerste week na het reces te doen. Dus van harte steun.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter, ik ben blij dat de PVV net als de rest van ons niet kan wachten om over klimaatplannen te praten. Dank daarvoor. Alleen ligt er nog niks. Volgens mij is het goed gebruik om een debat te hebben zodra er stukken zijn. Ik zou graag de stukken willen afwachten en dan bekijken of een debat zinnig is.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Sienot (D66):

Ik volg met mijn fractie de lijn van de VVD, mevrouw de voorzitter.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Eerst maar 'ns kijken wat er komt.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Voorzitter. Wij hebben de afgelopen weken vaker geprobeerd om het akkoord te beïnvloeden door een debat te houden. Dat is niet gelukt. Ik vind het lastig om nu een debat te houden over een akkoord dat er nog niet is.

De voorzitter:

Dus?

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dus ik steun het op dit moment niet, ook omdat er al een dertigledendebat door mij is aangevraagd over doorrekening van het klimaatakkoord.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik sluit mij aan bij de VVD.

De heer Stoffer (SGP):

Voorzitter. Als het klimaatakkoord er is, wil ik een debat, maar als het er niet is, dan niet. Dan wachten we tot het moment dat het er is. Ik steun dus eigenlijk de lijn van de VVD.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Het is te speculatief dat er vrijdag een akkoord ligt, dus geen steun.

De heer Azarkan (DENK):

Wat aan de voorbarige kant, voorzitter. Geen steun.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Voorzitter. Nog geen steun op dit moment.

De voorzitter:

Meneer Kops?

De heer Kops (PVV):

Jammer, voorzitter. De coalitie zegt: laten we maar afwachten wat er gaat komen. Als er een klimaatakkoord gaat komen, dan heeft dat een ontzettend grote impact. De kosten zijn dan niet te overzien. Wat de PVV betreft kunnen we dat debat allang inplannen, maar helaas.

De voorzitter:

Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Leijten namens de SP.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. We hebben een algemeen overleg over de Belastingdienst gehad. De afgelopen week hebben we nadere informatie ontvangen, waarover ik graag een VAO zou willen vóór het reces.

De voorzitter:

Het gaat om de vraag of het deze week moet worden ingepland.

De heer Slootweg (CDA):

Steun.

Mevrouw Lodders (VVD):

Steun.

De heer Nijboer (PvdA):

Prima.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun.

De heer Sienot (D66):

Steun.

De voorzitter:

Er is een meerderheid. Dan gaan we het plannen.

Ik geef het woord aan mevrouw Beckerman namens de SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Nederland had drie grote publieke energiebedrijven. Essent en Nuon zijn al verkocht ...

De voorzitter:

Mevrouw Beckerman, volgens mij hoort niemand wat u zegt. Ik wacht even totdat de heer Sienot is uitgepraat.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter, ik hoop toch dat er iets meer interesse is voor dit debat. We hadden drie grote publieke energiebedrijven. Twee daarvan zijn al aan de markt verpatst. Dat heeft 4.400 arbeidsplaatsen gekost. Juist nu we in de energietransitie zitten, moeten we die laatste niet ook verpatsen. Daarom zou ik graag een debat willen over de voorgenomen veiling van Eneco.

De heer Kops (PVV):

Steun, voorzitter.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Absoluut steun voor dit verzoek.

De heer Veldman (VVD):

Geen steun, voorzitter.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun, voorzitter. En ik zou graag een brief van de minister krijgen waarin hij op een rij zet wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om dit proces te beïnvloeden.

De heer Azarkan (DENK):

Steun.

De heer Sienot (D66):

Geen steun. Dit is voornamelijk een verantwoordelijkheid van de gemeenten en die hebben er al heel veel debatten over gevoerd.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik steun die brief, maar het debat op dit moment nog niet.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Geen steun.

De voorzitter:

Mevrouw Beckerman?

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter, weinig interesse helaas. Uiteraard kunnen we dit proces wél beïnvloeden. Ik zou het debat graag toevoegen aan de lijst met dertigledendebatten.

De voorzitter:

Doen we. Dank u wel. Er werd om een brief gevraagd, dus ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Raan namens de Partij voor de Dieren.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Het blijkt dat de Nederlandse Staat de uitspraak van de Urgendazaak in 2015 eigenlijk nooit serieus heeft genomen in de zin dat het PBL serieus aan de slag is gegaan met de opdracht om door te rekenen wat er nodig zou zijn geweest om de doestellingen wél te halen. Het lijkt ons goed om een debat te hebben, want dit gaat over de situatie voor 2020. We gaan het over het klimaatakkoord hebben, dat gaat over de tijd na 2020.

De voorzitter:

Goed.

De heer Van Raan (PvdD):

Het lijkt ons goed om een debat te hebben vóór het klimaatakkoorddebat om deze zaak uit de wereld te helpen en om dat niet te vermengen.

De voorzitter:

U heeft alles al gezegd volgens mij. De heer Bruins.

De heer Bruins (ChristenUnie):

De heer Van Raan snijdt zoals gewoonlijk een heel urgent en belangrijk onderwerp aan, maar ik heb toch eerst behoefte aan een brief. Ik wil meer informatie voordat ik het debat kan steunen.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik wil graag het achterliggende punt van de heer Van Raan steunen. Urgenda gaat over tot en met 2020. Het klimaatakkoord over de tijd daarna. Ik wil niet dat die twee dingen vermengd worden zoals we bij het debat over de kabinetsappreciatie hebben gedaan. Toen ging het over én Urgenda én het klimaatakkoord én het IPCC-rapport. Dus ik ben het eens met de heer Van Raan dat er twee aparte debatten moeten komen, maar voor allebei geldt dat er nog een akkoord moet komen en een reactie van het kabinet op hoe ze het Urgendafonds gaan uitvoeren. Zodra die twee dingen er zijn, wil ik over beide een debat, los van elkaar.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ja. Met heel veel woorden, maar daar komt het nu wel op neer.

De voorzitter:

Fijn dat u dat zelf ook inziet. Mevrouw Beckerman.

Mevrouw Beckerman (SP):

Met iets minder woorden: steun.

De voorzitter:

Zo kan het ook. Even kijken. De heer Sienot namens D66.

De heer Sienot (D66):

Op dit moment geen steun en eigenlijk verder dezelfde redeneerlijn als de heer Van der Lee net had. Dus twee afzonderlijke debatten wanneer we documenten hebben, en niet daarvoor al.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

En daar ben ík het weer mee eens.

De voorzitter:

Dus geen steun, begrijp ik het goed?

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Geen steun, maar wel met de redenering van D66 op de redenering van GroenLinks.

De voorzitter:

Zolang jullie het kunnen volgen, vind ik het prima. De heer Moorlag.

De heer Moorlag (PvdA):

Met de redenering van GroenLinks: steun.

De heer Azarkan (DENK):

Ook steun. Het verbaast me overigens niet dat het kabinet de belofte niet nakomt.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Geen steun, voorzitter.

De heer Kops (PVV):

Geen steun.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Wij hebben een dertigledendebat en ik wil graag een brief. En dan gaan we snel weer hier staan om het alsnog in te plannen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dan voeg ik dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten en stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

De heer Van Ojik namens GroenLinks.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Voorzitter, dank u wel. Vanochtend riep de Amerikaanse ambassadeur via De Telegraaf Nederland op om Russisch gas te boycotten. Een wat ongebruikelijk medium voor een diplomaat in dit verband en hij heeft natuurlijk ook zijn eigen Amerikaans belang te dienen, maar de Amerikaanse ambassadeur heeft wel een punt. Als we Poetin duidelijk willen maken dat we de voortdurende schendingen van de internationale rechtsorde niet tolereren ...

De voorzitter:

U wilt een debat, meneer Van Ojik?

De heer Van Ojik (GroenLinks):

... dan moeten wij minder afhankelijk worden van Russisch gas. Mijn fractie zou daarover graag in januari spreken. Voorzitter, als u mij nog één zin gunt?

De voorzitter:

Nou.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Er is vandaag een belangrijk overleg in de Energieraad. Er is begin januari een belangrijk overleg tussen Oekraïne, Rusland en de Europese Commissie, dus alle reden om in januari eerst een brief te ontvangen van het kabinet over hoe deze overleggen gelopen zijn en dan een debat daarover te houden. Dank u voor uw geduld, voorzitter.

De voorzitter:

Het klinkt heel cynisch, maar dat geeft niet.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Helemaal niet cynisch! Nee, nee. Dat moet ik tegenspreken.

De voorzitter:

Oké. De heer Bruins.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Ik stel voor dit onderwerp te betrekken bij het plenaire Ruslanddebat van morgen. Geen steun voor een apart debat.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun, want in het plenaire debat van morgen zijn die overleggen nog niet geweest en hebben we de appreciatie nog niet gehad. Dus steun voor de heer Van Ojik.

De heer Koopmans (VVD):

Geen steun voor het idee dat het bij het debat van morgen moet komen, want dat gaat over die afschuwelijke zaak van de Russische spionage in Nederland. Echt iets heel anders. En op dit punt zou ik graag een brief willen ontvangen.

De voorzitter:

Dus geen steun voor het debat.

De heer Koopmans (VVD):

Geen steun voor het debat en ook geen steun voor het idee om het te voegen bij het debat van morgen.

De heer Sjoerdsma (D66):

Het woord is niet gevallen, maar dat moet natuurlijk wel genoemd worden: het debat moet eigenlijk gaan over Nord Stream 2, vermoed ik zomaar. Dat zou ik in ieder geval heel graag zien. Dus dat debat moeten we dan ook voeren. Brief en dan debat lijkt me de goede volgorde. Misschien dat het dan omwille van de lange lijst kan worden toegevoegd aan een Ruslanddebat dat al wel gepland staat, maar niet dat van morgen. Ik bedoel een Ruslanddebat dat op mijn naam staat. Ik wil mijn polepositie graag aan de heer Van Ojik geven als hem dat kan verleiden om die samenvoeging toe te staan.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Dat is aardig.

De voorzitter:

Steunt u nu wel of niet het debat? Het is me niet helemaal duidelijk, dus nog een keer.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter, ik was glashelder ...

De voorzitter:

Ja, dat vindt u zelf.

De heer Sjoerdsma (D66):

... en dan loop ik weg van de interruptiemicrofoon en dan zie ik uw toch wat glazige blik. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik steun van harte dit debat, maar het liefst zie ik het samengevoegd worden met het debat dat al op de lijst staat. Dat debat staat op mijn naam, maar dat wil ik graag op de naam van de heer Van Ojik zetten, zodat we één Ruslanddebat hebben over gas, energie en Nord Stream, maar niet twee.

De voorzitter:

Ik concludeer dat u gewoon het debat van de heer Van Ojik steunt.

De heer Van Raan (PvdD):

Fijn dat u het zo goed bijhoudt, voorzitter. Steun voor het debat.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik sluit mij eigenlijk aan bij D66.

De heer Stoffer (SGP):

Als we het gas niet uit Rusland halen, waar halen we het dan vandaan? Daar ben ik wel benieuwd naar, dus steun voor het debat.

De heer Azarkan (DENK):

Ook ik sluit me aan bij D66.

Mevrouw Karabulut (SP):

Daar sluit ik mij weer niet bij aan. Wel steun voor een brief.

De heer Kops (PVV):

Geen steun.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun voor het verzoek.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

De voorzitter overlegt al een tijdje met de griffier. Spannend!

De voorzitter:

We gaan hoofdelijk stemmen. Nee, grapje.

U heeft wel steun voor een debat, meneer Van Ojik. Maar het gaat erom dat het volgens mij wel goed zou zijn om het voorstel van de heer Sjoerdsma hier ook bij te betrekken. Misschien kunnen jullie onderling even kijken of het samengevoegd kan worden. Wie de eerste dan is, laat ik aan jullie over. Dat zou fijn zijn, want de lijst van debatten is heel lang.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Voorzitter, de heer Sjoerdsma heeft een in mijn ogen zeer genereus voorstel gedaan, dus ik sluit mij er heel graag bij aan om het te doen zoals hij heeft voorgesteld.

De voorzitter:

Goed. Jullie gaan overleggen en jullie komen terug met een voorstel, maar in principe heeft u wel steun. Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Tellegen