Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 38, item 13

13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Verslag Raad Algemene Zaken van 11 december 2018 - 21501-02-1941

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Raad Algemene Zaken van 11 december 2018 - 21501-02-1941

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC), onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 6 december 2018 - 21501-31-504

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 18 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC), onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 6 december 2018 - 21501-31-504

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 18 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Transportraad van 3 december 2018 - 21501-33-737

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Transportraad van 3 december 2018 - 21501-33-737

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van het BNC-fiche over de mededeling over het versterken van de internationale rol van de euro en over een aanbeveling over het gebruik van de euro op het gebied van energietransacties - 22112-2736

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van het BNC-fiche over de mededeling over het versterken van de internationale rol van de euro en over een aanbeveling over het gebruik van de euro op het gebied van energietransacties - 22112-2736

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling over de versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiële instellingen en het fiche: Gewijzigd voorstel tot aanpassing van de verordeningen met betrekking tot de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn - 22112-2737

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling over de versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiële instellingen en het fiche: Gewijzigd voorstel tot aanpassing van de verordeningen met betrekking tot de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn - 22112-2737

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herzien Fiche: Mededeling betreffende de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bij de beleidsvorming van de EU - 22112-2738

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herzien Fiche: Mededeling betreffende de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bij de beleidsvorming van de EU - 22112-2738

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: mededeling EU-kader hormoonverstorende stoffen - 22112-2739

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: mededeling EU-kader hormoonverstorende stoffen - 22112-2739

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-295

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-295

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000 spraaknetwerk), meldkamers en 1-1-2 - 25124-92

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000 spraaknetwerk), meldkamers en 1-1-2 - 25124-92

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport TNO over de Stint - 29398-643

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport TNO over de Stint - 29398-643

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geneesmiddelengebruik in relatie tot de wet drugs in het verkeer - 29398-644

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geneesmiddelengebruik in relatie tot de wet drugs in het verkeer - 29398-644

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verantwoordelijkheden veiligheidsregio's - 29517-154

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verantwoordelijkheden veiligheidsregio's - 29517-154

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 4 december 2018, over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen - 29544-856

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 4 december 2018, over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen - 29544-856

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geluidsnormen Schiphol - 29665-352

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geluidsnormen Schiphol - 29665-352

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Programma "Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022" - 29684-163

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Programma "Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022" - 29684-163

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 december 2018, over de aanslag in Straatsburg en de situatie in Nederland - 29754-485

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 december 2018, over de aanslag in Straatsburg en de situatie in Nederland - 29754-485

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inspraak eerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan - 30872-223

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inspraak eerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan - 30872-223

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg van 6 december 2018 over de Belastingdienst - 31066-448

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg van 6 december 2018 over de Belastingdienst - 31066-448

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelen nationale ivoorhandel en Landelijke Actie CITES 2018 - 31379-21

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelen nationale ivoorhandel en Landelijke Actie CITES 2018 - 31379-21

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag 2017 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control - 31409-204

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag 2017 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control - 31409-204

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere toelichting op de intrekking van de notificatie van de verkeersverdelingsregel (VVR) voor Schiphol en Lelystad Airport - 31936-534

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere toelichting op de intrekking van de notificatie van de verkeersverdelingsregel (VVR) voor Schiphol en Lelystad Airport - 31936-534

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-535

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-535

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief Luchtruimherziening - 31936-551

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief Luchtruimherziening - 31936-551

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Teunissen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 11 december 2018, over het bericht dat de luchtvaartsector de minister voorziet van oneliners en de beantwoording van Kamervragen overneemt - 31936-552

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Teunissen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 11 december 2018, over het bericht dat de luchtvaartsector de minister voorziet van oneliners en de beantwoording van Kamervragen overneemt - 31936-552

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Start formele procedure visserijmaatregelen in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) - 32670-142

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Start formele procedure visserijmaatregelen in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) - 32670-142

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over onredelijkheid van de transitievergoeding - 34351-30

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over onredelijkheid van de transitievergoeding - 34351-30

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Trefzekerheid raming belasting- en premieontvangsten - 35000-80

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Trefzekerheid raming belasting- en premieontvangsten - 35000-80

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties die na de Najaarsnota 2018 en de bijbehorende tweede suppletoire begrotingswet zijn opgetreden op begroting IX (Financiën en Nationale Schuld) - 35000-IX-13

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties die na de Najaarsnota 2018 en de bijbehorende tweede suppletoire begrotingswet zijn opgetreden op begroting IX (Financiën en Nationale Schuld) - 35000-IX-13

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2018 - 35000-VI-83

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2018 - 35000-VI-83

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het moment van indiening van het wetsvoorstel detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling - 35000-VI-84

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het moment van indiening van het wetsvoorstel detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling - 35000-VI-84

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording van een vraag van het lid Ziengs, gesteld tijdens de tweede termijn van de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat en Infrastructuurfonds 2019, over het KNMI - 35000-XII-70

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording van een vraag van het lid Ziengs, gesteld tijdens de tweede termijn van de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat en Infrastructuurfonds 2019, over het KNMI - 35000-XII-70

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Decemberbrief 2018 voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 35000-XVII-56

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Decemberbrief 2018 voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 35000-XVII-56

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35095-VI-3

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35095-VI-3

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35095-XII-3

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35095-XII-3

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35095-XIII-4

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35095-XIII-4

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief:

Reactie op brief van het COC waarin wordt verzocht tot het direct "schoon schip maken" en het verbreden van het onderzoek naar "homolijsten" naar de bejegening door de overheid van LHBTI's in zijn algemeenheid - 2018Z23991

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 december 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Rapport: "Focus op de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van Sint-Maarten" - 34773-16

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport: "Focus op de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van Sint-Maarten" - 34773-16

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel - Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans - 2018Z24082

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel - Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans - 2018Z24082

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het eindrapport "Evaluatie van de Kabinetsformatie 2017" - 34700-64

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 06 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.