Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 28, item 24

24 Stemmingen moties Brandweer

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Brandweer,

te weten:

  • -de motie-Van Raak over met de veiligheidsregio's in gesprek gaan (29517, nr. 149);

  • -de motie-Van Raak over gebiedsgerichte opkomsttijden (29517, nr. 150);

  • -de motie-Helder over een nieuw dan wel aangepast kader voor de uitruk (29517, nr. 151);

  • -de motie-Kuiken/Laan-Geselschap over een uitzonderingspositie voor de brandweervrijwilliger in de Wnra (29517, nr. 152).

(Zie vergadering van 22 november 2018.)

In stemming komt de motie-Van Raak (29517, nr. 149).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raak (29517, nr. 150).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Helder (29517, nr. 151).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Het woord is aan mevrouw Helder.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter. Nu die motie ontraden was, wil ik toch wel graag een brief van de regering over hoe ze die motie gaat uitvoeren, liefst nog vóór het kerstreces.

De voorzitter:

Voor het kerstreces van dit jaar. Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Kuiken/Laan-Geselschap (29517, nr. 152).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.