26 Stemmingen moties Jemen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Jemen,

te weten:

  • -de motie-Karabulut over sancties tegen de verantwoordelijken voor mensenrechtenschendingen aan Saudische zijde (32623, nr. 203);

  • -de motie-Karabulut/Van Ojik over communicatieapparatuur uit Nederland in tanks van Saudi-Arabië (32623, nr. 204);

  • -de motie-Sjoerdsma over een kritische houding aannemen tegenover Iran en Saudi-Arabië (32623, nr. 205);

  • -de motie-Becker/Van Helvert over zo snel mogelijk dekken van het tekort door andere landen (32623, nr. 206);

  • -de motie-Van Ojik/Karabulut over opschorten van wapenleveranties aan Saudi-Arabië (32623, nr. 207);

  • -de motie-Kuzu over de toegang tot hulpgoederen in Jemen (32623, nr. 208).

(Zie vergadering van 18 april 2018.)

De voorzitter:

De motie-Sjoerdsma (32623, nr. 205) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Saudi-Arabië grootschalige bombardementen heeft uitgevoerd waarbij burgerslachtoffers zijn gevallen in Jemen en tijdelijk een algehele blokkade heeft ingevoerd waardoor ook hulpgoederen Jemen niet afdoende konden bereiken;

overwegende dat tevens Iran een discutabele rol speelt in de Jemenitische burgeroorlog door niet verhinderd te hebben dat onderdelen van raketten houthi-strijdkrachten bereikten;

constaterende dat de regering additionele sancties jegens Iran gezien deze rol in de Jemenitische burgeroorlog niet uitsluit;

verzoekt de regering dezelfde kritische houding tegenover zowel Iran als Saudi-Arabië voor hun rol in de Jemenitische burgeroorlog te bezigen en qua consequenties voor de acties van deze landen overeenkomstig beleid te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 213, was nr. 205 (32623).

De voorzitter:

De motie-Van Ojik/Karabulut (32623, nr. 207) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het conflict in Jemen heeft geleid tot een humanitaire crisis van ongekende omvang;

overwegende dat Saudi-Arabië, dat een belangrijke rol speelt bij het conflict in Jemen, momenteel grootschalig wapens inkoopt bij een aantal Europese lidstaten;

verzoekt de regering zich in EU-verband in te spannen voor een striktere naleving van het Europees Gemeenschappelijk Standpunt inzake wapenexport, met betrekking tot Saudi-Arabië zolang het conflict in Jemen voortduurt, en de Kamer over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 214, was nr. 207 (32623).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Karabulut (32623, nr. 203).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut/Van Ojik (32623, nr. 204).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sjoerdsma (32623, nr. 213, was nr. 205).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Becker/Van Helvert (32623, nr. 206).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Ojik/Karabulut (32623, nr. 214, was nr. 207).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu (32623, nr. 208).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven