Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 93, item 6

6 Stemming motie Eindverslag van de informateur

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur, 

te weten: 

  • -de motie-Mark Rutte over aanwijzen van de heer Zalm tot informateur met als opdracht de mogelijkheid te onderzoeken van een kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en CU (34700, nr. 26). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Rutte (34700, nr. 26). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Hiermee zijn wij aan het eind gekomen van deze stemming. 

De vergadering wordt van 13.20 uur tot 14.00 uur geschorst.