2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Naar boven