11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Intrekking voorstel 7de verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en de Burundese ministeries van Defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi - 24493-R1557-74 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Intrekking voorstel 7de verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en de Burundese ministeries van Defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi - 24493-R1557-74 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting (Kamerstuk 21501-07, nr. 1385) - 25087-134 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting (Kamerstuk 21501-07, nr. 1385) - 25087-134 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

DMP A-brief over het project Middellange tot lange afstand raket voor de F-35 - 26488-418 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

DMP A-brief over het project Middellange tot lange afstand raket voor de F-35 - 26488-418 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie 2016 Commissie genetische modificatie (COGEM) - 27428-333 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie 2016 Commissie genetische modificatie (COGEM) - 27428-333 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken van het onderzoek CBS naar een defensiespecifieke prijsindex - 27830-189 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken van het onderzoek CBS naar een defensiespecifieke prijsindex - 27830-189 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de recente ontwikkelingen in het Multi Role Tanker Transport (MRTT) project - 27830-190 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de recente ontwikkelingen in het Multi Role Tanker Transport (MRTT) project - 27830-190 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de commissie over de brief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) naar aanleiding van de berichtgeving over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) in het hoger onderwijs - 27923-229 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de commissie over de brief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) naar aanleiding van de berichtgeving over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) in het hoger onderwijs - 27923-229 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fraude met de WRM-bevoegdheidspas - 29398-539 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fraude met de WRM-bevoegdheidspas - 29398-539 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen uit algemeen overleg Terrorisme op 7 september 2016 - 29754-403 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen uit algemeen overleg Terrorisme op 7 september 2016 - 29754-403 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Moerdijkbrug - 29893-206 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Moerdijkbrug - 29893-206 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering motie van de leden De Boer en Hoogland over een onafhankelijk onderzoeksbureau die de scenario's voor de ordening op het spoor laten onderzoeken (Kamerstuk 33678, nr. 22) - 29984-688 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 25 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering motie van de leden De Boer en Hoogland over een onafhankelijk onderzoeksbureau die de scenario's voor de ordening op het spoor laten onderzoeken (Kamerstuk 33678, nr. 22) - 29984-688 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 25 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweede Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië; Amman, 5 oktober 2016 - 30952-253 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweede Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië; Amman, 5 oktober 2016 - 30952-253 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

KiM-publicatie "Mobiliteitsbeeld 2016" - 31305-217 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

KiM-publicatie "Mobiliteitsbeeld 2016" - 31305-217 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorhangprocedure ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol - 31936-355 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorhangprocedure ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol - 31936-355 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Appreciatie van de CETA-verklaring - 31985-44 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 11 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Appreciatie van de CETA-verklaring - 31985-44 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 11 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen naar aanleiding van Algemeen Overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie d.d. 12 oktober 2016 - 32637-258 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen naar aanleiding van Algemeen Overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie d.d. 12 oktober 2016 - 32637-258 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Ten Broeke, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 september 2016, over de presentatie Joint Investigation Team en mogelijkheden van vervolging en berechting daders MH17 - 33997-87 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven