14 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Appreciatie op hoofdlijnen van de onderhandelingstekst van het Trans-Pacific Partnership (TPP) - 21501-02-1592 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Appreciatie op hoofdlijnen van de onderhandelingstekst van het Trans-Pacific Partnership (TPP) - 21501-02-1592 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 11 november 2015, over het bericht "Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne" - 24077-363 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 11 november 2015, over het bericht "Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne" - 24077-363 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vrouwen, Vrede en Veiligheid - 26150-150 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vrouwen, Vrede en Veiligheid - 26150-150 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van Stichting Privacy First te Amsterdam aangaande wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens - 27529-136 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van Stichting Privacy First te Amsterdam aangaande wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens - 27529-136 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op rapporten over waterkwaliteit - 27625-346 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op rapporten over waterkwaliteit - 27625-346 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Zienswijze Raad voor Dieraangelegenheden (RDA "'One health, een afwegingskader voor beleidsbeslissingen" - 28286-855 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Zienswijze Raad voor Dieraangelegenheden (RDA "'One health, een afwegingskader voor beleidsbeslissingen" - 28286-855 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleid opvang zeehonden - 28286-856 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleid opvang zeehonden - 28286-856 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de Nederlandse inbreng in het kader van de consultatie over de vergroening - 28625-234 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de Nederlandse inbreng in het kader van de consultatie over de vergroening - 28625-234 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Madlener over terugkoppeling na geweldsincidenten - 28642-73 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Madlener over terugkoppeling na geweldsincidenten - 28642-73 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Praktijkteam palliatieve zorg - 29509-58 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Praktijkteam palliatieve zorg - 29509-58 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2016, over een nadere actualisering van de 7000 mensen die volgens het CAK nog een rekening voor de eigen bijdrage over heel 2015 krijgen - 29538-205 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2016, over een nadere actualisering van de 7000 mensen die volgens het CAK nog een rekening voor de eigen bijdrage over heel 2015 krijgen - 29538-205 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Adviezen RDA, SDa en KPMG inzake antibioticumbeleid veehouderij - 29683-205 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Adviezen RDA, SDa en KPMG inzake antibioticumbeleid veehouderij - 29683-205 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime - 29689-688 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime - 29689-688 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatieopzet van het rapport van de commissie Gunning - 31322-290 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatieopzet van het rapport van de commissie Gunning - 31322-290 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op FinTech-ontwikkelingen - 32013-122 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op FinTech-ontwikkelingen - 32013-122 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brandveiligheid en langer zelfstandig thuis wonende ouderen - 32757-120 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brandveiligheid en langer zelfstandig thuis wonende ouderen - 32757-120 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging inzake de Green Deal "Insecten voor feed, food en farma" - 33043-64 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging inzake de Green Deal "Insecten voor feed, food en farma" - 33043-64 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang natuur midden in de samenleving - 33576-61 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang natuur midden in de samenleving - 33576-61 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport van de Gezondheidsraad "Hemofilie, hiv en de Wbmv" - 33693-7 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport van de Gezondheidsraad "Hemofilie, hiv en de Wbmv" - 33693-7 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aan te geven hoe Ontwerpbesluit (zich in juridisch-technische zin verhoudt tot het wetsvoorstel voor een Veegwet VWS 2015 - 34191-16 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aan te geven hoe Ontwerpbesluit (zich in juridisch-technische zin verhoudt tot het wetsvoorstel voor een Veegwet VWS 2015 - 34191-16 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 9 maart 2016, over het rapport van de Commissaris ICT Overheid (CIO) inzake de overheveling van burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK - 34203-15 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 09 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 9 maart 2016, over het rapport van de Commissaris ICT Overheid (CIO) inzake de overheveling van burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK - 34203-15 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 09 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken MIRT-project Afsluitdijk - 34300-A-60 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken MIRT-project Afsluitdijk - 34300-A-60 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Smaling en Van Veldhoven over taken en budget van de ILT met elkaar in overeenstemming brengen - 34300-XII-67 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Smaling en Van Veldhoven over taken en budget van de ILT met elkaar in overeenstemming brengen - 34300-XII-67 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzamelbrief VWS-onderwerpen - 34300-XVI-155 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzamelbrief VWS-onderwerpen - 34300-XVI-155 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 maart 2016, over uitspraken van de voorzitter van MKB-Nederland over de Wet werk en zekerheid (Wwz) - 34351-3 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 maart 2016, over uitspraken van de voorzitter van MKB-Nederland over de Wet werk en zekerheid (Wwz) - 34351-3 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Afschrift van de brief aan de Gemeente Vlissingen m.b.t. begeleidingsmiddelen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang - 2016Z04768 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 maart 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de reactie op de brief van de IC-Expertgroep inzake verzoek om aandacht voor adequate IC-nazorg - 2016Z04805 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 maart 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de NVA m.b.t. de toelating "Anesthesiologische pijnbestrijdingstechnieken (radiofrequente denervatie) bij chronische aspecifieke lage rugklachten" tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet - 2016Z04815 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 maart 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van het antwoord op de brief van Dingtiid, Orgaan voor de Friese Taal inzake het aanbrengen van een Friese strafzaak door OM buiten rechtsgebied Noord-Nederland, waarbij de verdachte nadrukkelijk te kennen heeft gegeven in de rechtszaal gebruik te willen maken van de Friese taal - 2016Z04881 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 09 maart 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Overig: 

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 15 februari 2016, over Matchfixing, fraude en corruptie binnen de sport - 33296-12 

voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, W.J.H. Lodders (VVD) - 15 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 15 februari 2016, over Matchfixing, fraude en corruptie binnen de sport - 33296-12 

voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, W.J.H. Lodders (VVD) - 15 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mededeling betreffende het vertrouwelijk ter inzage leggen van het verslag van een besloten overleg over de Oprichting Nederlandse Loterij B.V. - 34315-4 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 08 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven