9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 januari 2016 - 21501-02-1569 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 18 januari 2016 - 21501-02-1570 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-Raad van 14 en 15 januari 2016 te Brussel - 21501-07-1338 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Milieuraad op 16 december 2015 - 21501-08-610 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 11 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Actuele stand van zaken Turkey Refugee Facility, visumliberalisatie en hervestiging - 21501-20-1074 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Europese Commissie inzake het internationaal beheer van de oceanen - 22112-2049 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Lerarenopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs - 27923-220 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 08 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Situatie in Burundi - 29237-168 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten (Kamerstuk 34300-XIII, nr. 56) - 30196-382 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 08 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties - 31524-273 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het advies "Klaar voor de Toekomst" van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) - 33009-13 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief bij tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid) - 34271-8 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 08 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie evaluaties Matra Pre-accessie en Matra (Maatschappelijke transformatie) voor de landen van het Oostelijk Partnerschap en nieuw beleidskader Matra 2016-2020 - 34300-V-51 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op ongevraagd advies Afdeling advisering Raad van State inzake sanctiestelsels (Stcrt. 2015, nr. 30280) - 34300-VI-72 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afvalstoffenbelasting; vrijstelling zuiveringsslib - 34302-109 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank (AIIB) - 34332-(R2062)-8 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanstelling verkenner seizoensarbeid en ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid - 34351-2 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Toestemming voor het uitnodigen van SodM voor technische briefing en rondetafelgesprek over gaswinning Groningen - 2016Z00233 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 januari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor het uitnodigen van SodM voor technische briefing en rondetafelgesprek over gaswinning Groningen - 2016Z00233 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 januari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname van het KNMI aan de technische briefing en het ronde tafelgesprek over de behandeling van het gaswinningsplan op maandag 18 januari 2016 - 2016Z00252 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 11 januari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname van het KNMI aan de technische briefing en het ronde tafelgesprek over de behandeling van het gaswinningsplan op maandag 18 januari 2016 - 2016Z00252 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 11 januari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op een brief derden inzake het vervallen van huishoudelijk hulp - 2016Z00258 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 januari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Naar boven