Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 12, item 11

11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32402, 33488, 34285 en 34286 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Nadere Kabinetsappreciatie EU-migratiepakket september 2015 - 22112-2004 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere Kabinetsappreciatie EU-migratiepakket september 2015 - 22112-2004 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken quota en governance hervormingen IMF - 26234-178 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken quota en governance hervormingen IMF - 26234-178 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

A-brief over verlenging levensduur Patriot - 27830-159 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

A-brief over verlenging levensduur Patriot - 27830-159 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de Policy Brief Verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid van het Centraal Planbureau (CPB) - 29544-653 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de Policy Brief Verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid van het Centraal Planbureau (CPB) - 29544-653 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reorganisatiekosten Politie - 29628-582 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reorganisatiekosten Politie - 29628-582 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim) en de aanbieding van een afschrift van de brief aan de gemeente 's-Hertogenbosch over enkele Brim-voorstellen - 32156-61 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim) en de aanbieding van een afschrift van de brief aan de gemeente 's-Hertogenbosch over enkele Brim-voorstellen - 32156-61 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid - 32620-166 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid - 32620-166 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Medisch technologische innovatie en topsector Life Science and Health - 32637-202 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Medisch technologische innovatie en topsector Life Science and Health - 32637-202 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 oktober 2015, inzake de verwerving van twee huwelijksportretten - 32820-170 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 oktober 2015, inzake de verwerving van twee huwelijksportretten - 32820-170 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid op 2 juli 2015 - 32820-171 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 01 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid op 2 juli 2015 - 32820-171 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 01 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over toezeggingen, gedaan in het wetgevingsoverleg over de mediabegroting 2014 - 32827-81 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over toezeggingen, gedaan in het wetgevingsoverleg over de mediabegroting 2014 - 32827-81 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 juni 2015, over declaraties in de semipublieke sector - 33822-5 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 02 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 juni 2015, over declaraties in de semipublieke sector - 33822-5 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 02 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de situatie in de melkveehouderij - 33979-100 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de situatie in de melkveehouderij - 33979-100 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortzetting werking Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten - 34269-2 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortzetting werking Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten - 34269-2 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Halfjaarrapportage van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten - 34300-IV-7 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Halfjaarrapportage van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten - 34300-IV-7 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het Sociaal en Cultureel Rapport 2014, Verschil in Nederland en op het SCP-WRR rapport Gescheiden werelden? - 34300-XV-7 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd.