Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 93, item 14

14 Stemmingen Regels hergebruik overheidsinformatie

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie) (34123). 

(Zie vergadering van 3 juni 2015.) 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Voortman/Schouw (stuk nr. 12, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 12 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Voortman/Schouw (stuk nr. 14) tot het invoegen van een artikel 1a. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Schouw c.s. (stuk nr. 16) tot het invoegen van een artikel 14d. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Schouw c.s. (stuk nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.