6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen. Het betreft de volgende moties: 21501-20-734; 21501-32-687; 21501-32-769; 26991-377; 26991-378; 27625-295; 27858-126; 27858-128; 27858-156; 27858-157; 27858-158; 27858-194; 27858-194; 27858-195; 27858-256; 27858-257; 28286-681; 28286-685; 28286-686; 28286-690; 28286-692; 28286-693; 28286-786; 28694-106; 28694-107; 28973-144; 29383-238; 29683-184; 31389-107; 31389-107; 31389-108; 31936-207; 32563-43; 32563-44; 33037-58; 33400-XIII-133; 33529-129; 33750-XIII-74; 33930-XIII-11; 34000-XIII-90; 34041-34. 

Ook stel ik voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 2015Z10269; 2015Z09708; 22112-1975; 22112-1968; 32317-285; 32317-278; 34200-VI-8; 34200-VI-6; 34200-VI-1; 34200-VI-7; 28684-444; 29911-107; 29911-108; 29398-462; 29911-100; 2015Z10804; 28684-443; 34000-VI-94; 29628-534; 34000-VI-65; 29614-37; 24077-341; 24077-345; 24077-346; 19637-1948; 19637-1943; 19637-1942; 19637-1939; 19637-1937; 19637-1925; 19637-1928; 19637-1933; 33826-5; 19637-1917; 32317-284; 32317-310; 33709-9; 22112-1972; 32317-281; 32317-279; 32761-82; 32824-93; 33270-1; 31239-187; 2015Z11861; 34200-XV-2; 28165-188; 28165-187; 28165-181; 28165-190; 28165-183; 32803-5; 34200-XIII-2; 34200-F-2; 34200-J-2; 34200-A-5; 34200-A-2; 34200-XII-5; 34200-XII-2; 34200-XVI-8; 34200-XVI-2; 34200-XVI-7; 31482-91; 31482-94; 33060-7; 34200-I-6; 34200-VIII-8; 34200-VI-5; 34200-VI-2; 34200-X-7; 34200-X-2; 34200-VIII-2; 31289-176; 31289-193; 25087-85; 25087-86; 33915-2; 33915-1; 34000-54; 2015Z02299; 34150-1; 26488-370; 34000-VIII-83; 2015Z01530; 30977-106; 33495-66; 33722-23; 33723-14; 33888-6; 34080-3; 26399-14; 33727-12; 34214-1; 33953-3; 33963-4; 2015Z09719; 2015Z09690; 2015Z09923; 2015Z09693; 2015Z08703; 2015Z07905; 2015Z08623; 2015Z08122; 2015Z03497; 2015Z02246; 2015Z03502; 34209-1; 34161-1; 34127-1; 30952-165; 30952-164; 34072-1; 29453-288; 22112-1573; 34033; 33894; 31089-108; 33561-11; 34240-1; 2015Z03247; 34054-2; 2015Z01070; 31135-30; 33643-8; 33546-11; 21501-07-1277; 28165-199; 28165-198; 32140-14; 31789-74; 21501-07-1267; 21501-20-986; 32793-192; 28844-82; 29544-620; 33818-71; 17050-506; 21501-20-997; 29279-247; 34109-43; 33495-70; 30196-318; 21501-08-575; 33962-100; 31521-91; 33965-9; 29984-573; 27858-324; 29689-635; 2015Z12148; 25657-171; 34245-1; 29477-329; 27923-205; 31521-90; 31524-243; 29546-21; 34000-VIII-96; 31524-238; 34000-VIII-110; 31288-437; 29383-230; 29383-232; 32757-114; 29383-234; 31293-255; 31288-433; 25764-73; 25764-77; 25764-70; 25764-71; 34000-VII-4; 22112-1787; 34200-IX-8; 21501-07-1293; 21501-07-1296; 21501-07-1295; 23987-152; 33047-22; 2013Z19272; 2013Z23873; 2014Z01448; 2014Z02375; 2014Z00149; 2013Z25018; 32127-181; 29984-483; 29383-217; 33450-45; 23645-595; 34151-1; 34000-A-64; 34000-A-62; 34000-A-60; 29385-85; 29398-465; 33888-15; 34000-A-63; 34000-A-59; 34000-A-58; 34000-A-57; 34000-A-61; 34000-A-53; 21501-07-1284; 21501-07-1282; 21501-07-1283; 33529-171; 22112-1861; 21501-02-1453; 21501-02-1446; 2013Z20775; 21501-31-322; 2014Z05400; 2014Z04904; 29279-226; 33037-123; 33669-41; 32813-92; 29659-123; 29023-164; 29023-163; 30862-97; 28286-749; 27858-230; 22112-1871; 22112-1867; 22112-1866; 22112-1856; 22112-1820; 22112-1814; 22112-1807; 22112-1813; 22112-1853; 2013Z13060; 32852-18; 33625-153; 32623-150; 32623-147; 22054-256; 22831-103; 21501-33-492; 21501-33-488; 21501-33-486; 21501-33-485; 21501-33-474; 21501-32-792; 21501-32-790; 21501-32-788; 21501-32-768; 21501-32-789; 21501-32-765; 21501-32-767; 21501-30-331; 21501-30-330; 21501-30-328; 21501-30-326; 21501-30-327; 21501-08-510; 21501-30-325; 21501-08-507; 33707-7; 21501-08-512; 33734-3; 33750-XIII-115; 33827-3; 2014Z01301; 2014Z03022; 34000-III-13; 31516-11; 32820-161; 32820-133; 29544-618; 31482-92; 34000-VIII-5; 32820-129; 32820-98; 32820-101; 31482-93; 32820-132; 32820-135; 31511-19; 31289-243; 32800-28; 32800-27; 21501-02-1520; 21501-02-1523; 21501-02-1517; 21501-07-1294; 29628-560; 29517-103; 32008-(R1883)-2; 29517-101; 25124-76; 29517-99; 25124-75; 30821-23; 33934-13; 33625-175; 32706-72; 32678-30; 33763-82; 34000-V-75; 34000-V-78; 2015Z13838; 2015Z13898; 32847-183; 21501-07-1286; 21501-07-1306; 32648-9; 34103-3; 2015Z14195; 2015Z14185; 2015Z14676; 21501-02-1518; 34000-V-77; 23530-107; 34000-V-80; 2015Z14862; 29521-298; 28676-229; 28676-227; 32735-144; 2015Z14335; 2015Z13702; 2015Z13498; 33826-10; 34000-VII-53; 33829-12; 28750-62; 33239-9. 

  • -Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VAO MIVD, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 9 september, met als eerste spreker het lid Segers van de ChristenUnie; 

  • -het VAO Biotechnologie en kwekersrecht, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 9 september, met als eerste spreker het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Mevrouw Van der Burg wilde een verzoek doen tijdens de regeling, maar zij heeft zich teruggetrokken omdat de antwoorden die zij wilde rappelleren, inmiddels zijn binnengekomen. 

Het woord is aan de heer Ulenbelt. 

De heer Ulenbelt (SP):

Voorzitter. Gisteren verscheen het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de vraag naar arbeid. NRC Handelsblad vatte dat heel bondig samen: werkgevers doen niet wat het kabinet wil. Daarover zou ik graag een debat willen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Mevrouw Lucas (VVD):

Wij willen wel graag een brief van het kabinet waarin het reageert op het SCP-rapport. Misschien kunnen wij dan later een breder debat plannen, mede naar aanleiding van het rondetafelgesprek over robotisering, het belang van scholing, een leven lang leren en dergelijke. We zouden namelijk nog een brief over een leven lang leren krijgen. 

De voorzitter:

En daar gaat het eigenlijk over, begrijp ik. 

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Als ik het goed heb gelezen, gaat het over meer onderwerpen, bijvoorbeeld ook over het aannemen van vaste krachten dan wel flexkrachten. Het goede nieuws vandaag is dat de SP-fractie wil dat werkgevers zich aan het kabinetsbeleid houden. Dat zeg ik een beetje plagend tegen de heer Ulenbelt. Ik wil heel graag een reactie van het kabinet op het rapport. Als die reactie binnen is, wil ik bezien wat we gaan doen: een debat of iets anders. 

De voorzitter:

Op dit moment steunt u het verzoek om een debat niet, maar u wilt wel een reactie op het SCP-rapport. 

De heer De Graaf (PVV):

Ik sluit mij aan bij de vorige sprekers. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

D66 doet dat ook. 

De heer Bisschop (SGP):

Een schriftelijke reactie op het rapport lijkt mij vooralsnog even voldoende. Daarna zien we wel verder. 

De voorzitter:

Mijnheer Ulenbelt, de Kamer wil later bekijken hoe zij dit onderwerp behandelt, maar er is wel steun voor een reactie op het SCP-rapport Vraag naar arbeid. Na ommekomst van die reactie zullen we bezien hoe wij het onderwerp verder behandelen. 

De heer Ulenbelt (SP):

Dat is heel mooi. Ik wil wel even een misverstand wegwerken. Het is niet zo dat uit het citeren van een krantenkop instemming blijkt. Dat denkt men kennelijk bij de Partij van de Arbeid. Dat is niet het geval. 

De voorzitter:

U staat ook nog voor een paar rappels op de lijst. 

De heer Ulenbelt (SP):

Mag ik dat ook vanaf het spreekgestoelte doen? 

De voorzitter:

Dat mag wel; u stond er toch al. Maar ja, nu bent u alweer weggelopen. 

De heer Ulenbelt (SP):

Ik doe het wel bij de interruptiemicrofoon. Het gaat om een rappel in verband met een vijftal onbeantwoorde vragensets. Ze staan op een lijst. Moet ik ze allemaal opnoemen? 

De voorzitter:

Zullen we alleen de vraagnummers doen? 

De heer Ulenbelt (SP):

De vraagnummers? Heb ik die? Ja, die heb ik ook. Ze beginnen allemaal met 2015. Het gaat dan om de volgende vervolgnummers. Z11221, Z11515, Z1112454. 

De voorzitter:

Nee, die andere was Z12454. 

De heer Ulenbelt (SP):

Ja. En de vragen van Z12454 zijn een kwartier geleden beantwoord. Die set kan er dus af. Dan zijn er nog Z13820, Z14318 en Z14418. 

De voorzitter:

We zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Van Helvert. 

De heer Van Helvert (CDA):

Voorzitter. Vanmorgen lazen we in het Financieele Dagblad een interview met de directeur van ProRail, waarin de blijkbaar deplorabele staat van ProRail wordt beschreven en waarin ook wordt gesteld dat ProRail niet meer wil meewerken aan de vraag van het ministerie om slecht nieuws onder de pet te houden. Als dat waar is, dan hebben we toch met een ernstige situatie te maken, waarover we met spoed willen spreken met de staatssecretaris. Ik vraag daarom een plenair debat aan dat zo spoedig mogelijk zou moeten worden gehouden. Dat moet natuurlijk niet worden gehouden dan nadat er een brief van de staatssecretaris is gekomen met een reactie daarop. Die moet dus wel heel snel komen. Eigenlijk vanmiddag of morgenvroeg. 

De voorzitter:

Zullen we morgen voor 12.00 uur doen? Dan hebt u nog ruimte om eventueel iets in de regeling te doen. 

De heer Van Helvert (CDA):

Als het in ieder geval maar voor het debat is dat we daarover zullen voeren. 

De voorzitter:

Dan zou die brief ook wat later kunnen komen. Maar als u zegt "morgen 12.00 uur", dan nemen we dat op. 

De heer Madlener (PVV):

Wij zijn ook echt onthutst over wat we gelezen hebben. We hebben al een tijdje het vermoeden dat door de staatssecretaris informatie wordt achtergehouden. Nu zegt de directeur van ProRail dat het eigenlijk gewoon gebeurd is op verzoek van het ministerie. Als dat waar is, zijn wij als Kamer gewoon het bos in gestuurd. Dus alle steun voor een spoedige vergadering. Dus niet alleen de brief moet er snel zijn, maar ook de vergadering moet snel worden gehouden, want het gaat hier ook echt om de positie van staatssecretaris Mansveld. 

De heer Bashir (SP):

Er was vandaag schokkend nieuws in de kranten. Als het klopt dat de Kamer informatie onthouden is, dan hebben we te maken met een ernstige kwestie. Vandaar dat ik steun geef aan het verzoek om een brief op korte termijn. Maar ik ben ook verbaasd over de reactie van een coalitiepartij, want die wil eigenlijk de staatssecretaris onder curatele stellen. Dan komt natuurlijk meteen de vraag van de vertrouwenskwestie aan de orde. Het is dan de vraag of we wel tot morgen kunnen wachten. We hebben morgen overigens ook een algemeen overleg over het spoor. Ik weet niet of de agenda het toelaat, ik weet niet of we vandaag nog die brief kunnen ontvangen. Dan kunnen we in ieder geval bekijken of er op nog kortere termijn actie nodig is. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ik denk dat het van belang is dat wij zo spoedig mogelijk, indien mogelijk vandaag nog, een brief van de staatssecretaris krijgen waarin zij reageert op de beschuldiging dat op haar verzoek informatie is achtergehouden of te laat naar de Kamer is gestuurd. Daarin moet ook worden aangegeven welke informatie er nog meer zou zijn die de Kamer dan dus nog niet heeft. We moeten hier snel over debatteren. Wellicht biedt het algemeen overleg van morgen daarvoor de snelste gelegenheid. Maar eerst moet er een heldere brief komen. Dan kunnen we ook altijd op basis daarvan nog bekijken hoe we dat dan verder doen. 

Mevrouw De Boer (VVD):

Op korte termijn willen wij een brief, het liefst vandaag nog. In ieder geval willen we die morgen voor 12.00 uur ontvangen. Het eerste het beste moment dat we hierover kunnen spreken, is morgen tijdens een AO. Het lijkt mij goed om het dan te doen. 

De heer Bisschop (SGP):

Daar sluit ik mij graag bij aan. 

De voorzitter:

Ik geef het woord aan papa Hoogland. Gefeliciteerd! 

De heer Hoogland (PvdA):

Dank u wel. Dan hebt u het toch even genoemd. 

Wat ons betreft komt er een brief. Wij steunen niet het verzoek om een debat. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Wij zijn natuurlijk altijd benieuwd wat er in de lade ligt bij het ministerie van I en M. Als daar dit keer weer rapporten liggen die niet naar de Kamer zijn gestuurd, dan vind ik dat geen goede gang van zaken. Dan is er geen goede omgang met de Kamer. Ik vind de suggestie voor een brief een goede suggestie. Morgen is er een AO. Als uit het antwoord van de staatssecretaris blijkt dat deze aantijgingen kloppen, dan is er misschien opnieuw aanleiding voor een debat. 

De voorzitter:

Mijnheer Van Helvert, ik hoor de meerderheid van de Kamer zeggen dat die brief er vandaag moet zijn, aangezien er morgen ook een AO is waarbij we de brief kunnen betrekken. Ik vind dat een goed argument. Dat wordt ook breed gesteund in de Kamer. Ik adviseer u om de deadline die u op mijn verzoek wat had verlaat, terug te brengen tot vandaag. Die brief moet er dus vandaag zijn. Op dit moment is er geen steun van de meerderheid van de Kamer voor het houden van een debat, maar omdat er morgen een algemeen overleg wordt gehouden, kan het onderwerp daar aan de orde worden gesteld. Als tijdens het AO blijkt dat het nodig is om ook een VAO te houden, dan is daar altijd wel ruimte voor te vinden op de agenda. 

De heer Van Helvert (CDA):

Ik ben in ieder geval blij dat bijna iedereen er behoefte aan heeft om hier heel snel over te spreken. In principe maakt het mij niet uit in welk kamertje in dit gebouw we met de staatssecretaris spreken. Ik zal de griffier van de commissie verzoeken om het AO daarop in te richten. 

Daarnaast hecht ik er waarde aan om namens de CDA-fractie de heer Hoogland van harte te feliciteren met zijn vaderschap. Als CDA staan wij helemaal achter dit soort ontwikkelingen. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Overigens vergaderen wij nooit in kamertjes als we officieel bij elkaar zijn. We vergaderen in keurige commissiezalen. Het wordt ook allemaal live gestreamd op internet. 

Het woord is aan de heer Klaver. Ik vergis mij. Het woord is aan mevrouw Van Tongeren. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Ik vervang de heer Klaver even. Wij willen u verzoeken om na het debat over het Europese migratiebeleid rekening te houden met stemmingen, omdat er aanstaande maandag een EU-top is. Als de fracties in het debat een uitspraak wensen, is het wel belangrijk dat er een uitspraak ligt voordat onze regering deelneemt aan de EU-top. 

De voorzitter:

Uw opmerking is genoteerd. Op het nader herziene schema werden al stemmingen aangekondigd. Daar kunnen deze stemmingen aan worden toegevoegd, maar het is goed dat u daar apart aandacht voor vraagt. 

Het woord is niet aan mevrouw Van Veldhoven, zoals op de lijst staat, maar aan de heer Jan Vos. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Voorzitter. Het betreft een vooraankondiging van een VSO over de Energieraad. 

De voorzitter:

De Energieraad is op 22 en 23 september. Gaat het om een VSO inclusief stemmingen? 

De heer Jan Vos (PvdA):

Ja. 

De voorzitter:

Dan zullen we dat noteren. 

Hiermee is er een einde gekomen aan de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt van 14.14 uur tot 16.03 uur geschorst. 

Voorzitter: Arib

Naar boven