11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Beleidswijziging ten aanzien van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (lhbt) asielzoekers afkomstig uit de Russische Federatie - 19637-2029 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidswijziging ten aanzien van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (lhbt) asielzoekers afkomstig uit de Russische Federatie - 19637-2029 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het bericht dat de Franse regering 3 miljard euro steun, bovenop de reeds toegezegde 600 miljoen euro aan de Franse varkenshouders heeft toegezegd - 21501-32-868 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het bericht dat de Franse regering 3 miljard euro steun, bovenop de reeds toegezegde 600 miljoen euro aan de Franse varkenshouders heeft toegezegd - 21501-32-868 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de informele Landbouwraad van 13 t/m 15 september 2015 - 21501-32-869 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de informele Landbouwraad van 13 t/m 15 september 2015 - 21501-32-869 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde Agenda van de informele Energieraad op 22 en 23 september 2015 in Luxemburg - 21501-33-553 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 04 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde Agenda van de informele Energieraad op 22 en 23 september 2015 in Luxemburg - 21501-33-553 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 04 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de brief eerste tussentijdse meting banenafspraak - 29544-651 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 04 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de brief eerste tussentijdse meting banenafspraak - 29544-651 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 04 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) inzake het African Training and Management Services (ATMS) Project van het UNDP; New York, 27 juli 2015 - 30952-208 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) inzake het African Training and Management Services (ATMS) Project van het UNDP; New York, 27 juli 2015 - 30952-208 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen in Bijlagen III bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten; Washington, 3 maart 1973 - 30952-209 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen in Bijlagen III bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten; Washington, 3 maart 1973 - 30952-209 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opzet van de beleidsdoorlichting van artikel 13 (Integratie en Maatschappelijke Samenhang) - 30982-23 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opzet van de beleidsdoorlichting van artikel 13 (Integratie en Maatschappelijke Samenhang) - 30982-23 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzamelbrief Kinderopvang - 31322-281 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzamelbrief Kinderopvang - 31322-281 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Versterking rechtshandhaving in de Caribische landen in het Koninkrijk - 31568-165 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Versterking rechtshandhaving in de Caribische landen in het Koninkrijk - 31568-165 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Hachchi over de psychologische gesteldheid en het testen van piloten - 31936-294 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Hachchi over de psychologische gesteldheid en het testen van piloten - 31936-294 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verhoging kinderopvangtoeslag met 290 miljoen euro - 32140-26 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verhoging kinderopvangtoeslag met 290 miljoen euro - 32140-26 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Landelijk Professioneel Kader nieuwe veldnorm jeugdgezondheidszorg (JGZ) - 32793-198 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Landelijk Professioneel Kader nieuwe veldnorm jeugdgezondheidszorg (JGZ) - 32793-198 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg over onderzoeken van de effectiviteit van de sectorplannen (Kamerstuk 34200-XV, nr. 11) - 34000-XV-63 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg over onderzoeken van de effectiviteit van de sectorplannen (Kamerstuk 34200-XV, nr. 11) - 34000-XV-63 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over een onderzoek naar de inkomenspositie van chronisch zieken - 34104-71 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over een onderzoek naar de inkomenspositie van chronisch zieken - 34104-71 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op een vraag van het lid Pieter Heerma, gesteld tijdens het debat op 2 september 2015, over het niet langer nodig zijn dat een medewerker in de kinderopvang die voor verschillende kinderopvangorganisaties gaat werken steeds een actuele verklaring omtrent het gedrag (vog) op naam van de desbetreffende organisatie zal moeten hebben - 34195-11 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op een vraag van het lid Pieter Heerma, gesteld tijdens het debat op 2 september 2015, over het niet langer nodig zijn dat een medewerker in de kinderopvang die voor verschillende kinderopvangorganisaties gaat werken steeds een actuele verklaring omtrent het gedrag (vog) op naam van de desbetreffende organisatie zal moeten hebben - 34195-11 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Verslag van de 24e jaarlijkse zitting 2015 - 22718-34 

griffier, B. Nieuwenhuizen - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven