Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 17, item 9

9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 22 oktober 2013 - 21501-02-1299

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 22 oktober 2013 - 21501-02-1299

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Actieplan versterking website Uw Europa - 22112-1723

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Actieplan versterking website Uw Europa - 22112-1723

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van de bouw van de Basisregistratie Personen (BRP) - 27859-68

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van de bouw van de Basisregistratie Personen (BRP) - 27859-68

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Regioplan Grote Merengebied - 29237-159

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 23 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Regioplan Grote Merengebied - 29237-159

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 23 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen - 29282-180

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen - 29282-180

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invoering van de hielprik in Caribisch Nederland - 29323-87

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invoering van de hielprik in Caribisch Nederland - 29323-87

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gebruiksprognose Schiphol 2014 - 29665-191

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gebruiksprognose Schiphol 2014 - 29665-191

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Defensie over de voortgangsrapportage SPEER over de periode 1 januari 2013 tot 1 juli 2013 - 31460-35

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Defensie over de voortgangsrapportage SPEER over de periode 1 januari 2013 tot 1 juli 2013 - 31460-35

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding evaluatie van het Platform Verduurzaming Voedsel - 31532-120

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding evaluatie van het Platform Verduurzaming Voedsel - 31532-120

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gevolgen tweede fase Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel voor Nederland - 32317-193

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gevolgen tweede fase Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel voor Nederland - 32317-193

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de wijze waarop Nederland Tanzania ondersteunt met scholing en technische assistentie in de olie- en gassector - 33625-42

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 23 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de wijze waarop Nederland Tanzania ondersteunt met scholing en technische assistentie in de olie- en gassector - 33625-42

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 23 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse betrekkingen met Rusland - 33750-V-9

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse betrekkingen met Rusland - 33750-V-9

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 - 33750-X-6

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 - 33750-X-6

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van een aantal documenten over de problemen met de uitvoering van de openbare dienstcontracten voor de veerverbindingen tussen Harlingen en Vlieland en Terschelling door Doeksen/TSM een oplossingsmogelijkheden daarvoor - 33750-XII-10

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van een aantal documenten over de problemen met de uitvoering van de openbare dienstcontracten voor de veerverbindingen tussen Harlingen en Vlieland en Terschelling door Doeksen/TSM een oplossingsmogelijkheden daarvoor - 33750-XII-10

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over een proeve van de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2014 - 33752-15

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 oktober 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.