Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 85, item 6

6 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Voorzitter. Er is net berichtgeving van RTL geweest dat het OM en de FIOD weten van zorgfraude, maar er niets mee doen. Er is geen capaciteit en er is ook geen prioriteit. Morgen hebben we een debat over zorgfraude. Ik verzoek de Kamer om ook de staatssecretaris van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie uit te nodigen om bij dit debat aanwezig te zijn, zodat we ook over deze aspecten van de zorgfraude van gedachten kunnen wisselen.

Mevrouw Leijten (SP):

Wij krijgen dagelijks te horen dat de zorgkosten uit de hand lopen en dat vooral patiënten een hogere eigen bijdrage moeten betalen, dat er minder in het pakket moet en dat iedereen meer moet mantelzorgen. Als dan blijkt dat zeer ernstige fraudezaken niet worden opgepakt door het OM, dan is dat reden voor een serieus debat. Ik steun het verzoek dus.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ook GroenLinks kan dit verzoek steunen, want het is inderdaad zeer ernstig nieuws. Misschien moeten we wel kijken of we genoeg tijd hebben voor dit debat.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt dit verzoek.

De heer Anne Mulder (VVD):

De VVD steunt, gelet op de actualiteit in RTL Nieuws, het verzoek om de minister van Veiligheid en Justitie ook bij het debat van morgen te betrekken.

De voorzitter:

Het verzoek is om ook de staatssecretaris van Financiën uit te nodigen. Hebt u daar bezwaar tegen?

De heer Anne Mulder (VVD):

Wij vinden het voor de hand liggen om vooral de minister van Veiligheid en Justitie uit te nodigen.

De voorzitter:

Maar u blokkeert het niet.

De heer Anne Mulder (VVD):

Nou ja, als iedereen hier zegt dat de staatssecretaris er ook bij moet zijn … Maar wat ons betreft is dat niet …

De voorzitter:

Tot nu toe heb ik dat iedereen horen zeggen.

Mevrouw Agema (PVV):

Ja, natuurlijk moet dat, voorzitter. Hartelijke steun voor dit verzoek. Het is van de zotte dat 12,5 miljoen Nederlanders elke maand een veel en veel te hoge zorgpremie betalen. Dit moet echt stoppen, voorzitter.

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Ook D66 steunt het verzoek.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun.

De voorzitter:

Mevrouw Bruins Slot, ik hoor steun voor uw verzoek. Ik hoor een lid vragen om extra spreektijd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ruime spreektijden voor dit debat heb ingepland, namelijk zes minuten. Het onderwerp van het debat is fraude, en er wordt geen nieuw punt aan de agenda toegevoegd.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik wil dat ook steunen. Ik vraag daarvoor de coulance van de voorzitter.

De voorzitter:

Ja, weet u, ik heb helemaal geen zin in spelletjes hierover, dat is ook niet mijn bedoeling. Ik probeerde alleen maar aan te geven dat we zes minuten spreektijd hebben. Ik wist niet zeker of iedereen dat op zijn netvlies heeft. Maar ik kan daar natuurlijk coulant mee omgaan. Dat zal ik morgen ook doen.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Voorzitter. Dank u wel, en dank voor de brede steun uit de Kamer. Zorgfraude moet hard worden aangepakt. Iedereen kan goed zijn best doen, maar als het strandt bij het OM en de FIOD, hebben we daar helemaal niets aan. Ik hoor u zeggen dat er wat ruimte in de spreektijden is. Dat is wel prettig, want we hebben morgen vier bewindspersonen erbij zitten. We zullen daar goede vragen aan moeten stellen. Anders is het zonde, ook voor de diepte van het debat dat we gaan voeren.

De voorzitter:

Dat is ook zo. Ik heb net toegezegd dat ik coulant zal zijn. Ik ga niet gelijk de spreektijden verruimen, want de coulance zit hem er vooral in dat, als hier vier bewindspersonen zitten, u veel vragen aan hen wilt stellen, wat als interrupties buiten uw spreektijd valt. U kent mij dat ik daarin over het algemeen ruimhartig ben. Daarin moet de coulance zitten. Dan zullen we kijken hoe dat debat morgen verloopt. Als het nodig is, krijgt dit debat de ruimte op de agenda die het nodig heeft.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet, zodat we zeker weten dat de vier bewindspersonen morgen aanwezig zijn.

De vergadering wordt van 18.26 uur tot 19.30 uur geschorst.

Voorzitter: Arib