Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 83, item 8

8 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over gasopslag Bergermeer,

te weten:

  • - de motie-Ouwehand over afkeuring van de handelwijze van de minister (28982, nr. 119).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Het woord is aan de heer Braakhuis.

De heer Braakhuis (GroenLinks):

Voorzitter. Nu de motie-Braakhuis over netneutraliteit (24095, nr. 281) is aangenomen, wil ik aan de minister een brief vragen over de wijze waarop hij daaraan uitvoering wil geven en wel voor het AO telecom, waarin wij de Telecomwet gaan behandelen.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Omdat de motie-Verhoeven/Van Dam (24095, nr. 279) is aangenomen, willen wij ook zo snel mogelijk de reactie van de regering daarop hebben.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.