24 095 Frequentiebeleid

Nr. 281 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS C.S.

Voorgesteld 18 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zowel KPN als Vodafone aangekondigd heeft de netneutraliteit te doorbreken door bepaalde diensten zwaarder te gaan belasten of blokkeren;

overwegende, dat hiermee innovaties op het gebied van nieuwe communicatiemiddelen op internet worden geblokkeerd;

constaterende, dat bepaalde soorten datagebruik weliswaar meer belasting opleveren voor het netwerk, maar dat ook te belasten valt op basis van de mate van datagebruik;

concluderende, dat er voor telecomaanbieders daarmee geen reden is om bepaalde diensten extra te belasten of te blokkeren;

verzoekt de regering in de telecommunicatiewet op te nemen dat telecomaanbieders niet op basis van het soort gebruik van dataverkeer mogen differentiëren en daarmee netneutraliteit te garanderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis

Gesthuizen

Van Dam

Naar boven