Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 4, pagina 16

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (30645).

(Zie vergadering van 15 september 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik vraag mevrouw Dezentjé als een van initiatiefnemers of zij bereid is de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen.

Mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD):

Voorzitter. Daar ben ik uiteraard graag toe bereid, en wel zo snel mogelijk.

De voorzitter:

Dan wensen wij u veel succes!

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Ik vraag de CDA-leden op het eerste bankje om ook mee te stemmen. Dan is het voor mij beter te zien wat u stemt. U hoeft er niets achter te zoeken; ik kan het gewoon slecht zien. Iedere stem telt!