Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 82, pagina 4462

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Belastingdienst, te weten:

- de motie-Dezentjé Hamming over een beter systeem voor de heffing van de inkomensafhankelijke zorgpremie (31066, nr. 3);

- de motie-Dezentjé Hamming over rechtstreekse terugbetaling van te veel betaalde inkomensafhankelijke zorgpremie (31066, nr. 4);

- de motie-Irrgang/Jansen over financiële compensatie bij overschrijding van de afhandelingstermijn (31066, nr. 5).

(Zie vergadering van 12 juni 2007.)

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (31066, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (31066, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Irrgang/Jansen (31066, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.