Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 66, pagina 3594

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 24 april 2007 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (rijks) wet gedrukt onder de nummers 30961, 30969, 30448 en 29704 heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen:

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over de Nederlandse inzet voor de vierde zitting van de VN-mensenrechtenraad (30800-V, nr. 86);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, over de actuele stand van zaken in Sudan (29237, nr. 59);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake verslag informele bijeenkomst staatshoofden en regeringsleiders in Berlijn (21501-20, nr. 349);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake onderzoek van alle mbo-opleidingen naar de kwaliteit van examinering door het Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) (27451, nr. 69);

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

  • een, ten geleide van rapport over de beoordeling van de klacht van de Turkse Federatie van Vakbonden (29427, nr. 37);

  • een, inzake de authentieke tekst van het Verdrag identiteitsbewijzen zeevarende, herzien, 2003 (29427, nr. 38);

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld.