Aan de orde is de beëdiging van de substituut-ombudsman.

De voorzitter:

Mevrouw De Bruin is in het gebouw der Kamer aanwezig. Ik verzoek de griffier haar binnen te leiden.

Nadat mevrouw De Bruin door de griffier is binnengeleid, legt zij in handen van de voorzitter de bij de wet voorgeschreven eden af.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

De voorzitter:

De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

Naar boven