Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 33, item 4

4 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Op verzoek van de ChristenUniefractie heb ik op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer het lid Talsma aangewezen als lid van:

 • -de commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V);

 • -de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) in de plaats van het lid Verkerk;

 • -de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) in de plaats van het lid Huizinga.

Tevens heb ik op verzoek van de ChristenUniefractie het lid Verkerk aangewezen als lid van:

 • -de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Op verzoek van de Partij voor de Dierenfractie heb ik op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer het lid Prast aangewezen als lid van:

 • -de commissie voor Financiën (FIN);

 • -de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO);

 • -de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);

 • -de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);

 • -de commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV).

Op verzoek van de Fractie-Nanninga heb ik op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer het lid Nanninga aangewezen als lid van:

 • -de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);

 • -de commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V);

 • -de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ).

Het lid Hermans heb ik aangewezen als lid van:

 • -de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het lid Berkhout heb ik aangewezen als lid van:

 • -de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);

 • -de commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL).

Het lid Van der Linden heb ik aangewezen als lid van:

 • -de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO).

Het lid Beukering heb ik aangewezen als lid van:

 • -de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);

 • -de commissie voor Europese Zaken (EUZA).

Het lid Van Pareren heb ik aangewezen als lid van:

 • -de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ).

Het lid Van Wely heb ik aangewezen als lid van:

 • -de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO).

Ik deel de Kamer mede dat ik op grond van artikel 37 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer het lid Verkerk heb benoemd als voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).