Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 21, item 7

7 Mededelingen

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van D66 heb ik mevrouw Gout-van Sinderen aangewezen als lid in de commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), de commissie Financiën (FIN) en de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de bestaande vacatures.