Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 11, item 4

4 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Ingekomen zijn vier beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 30 november 2017:

  • -één houdende aanwijzing van mevrouw L. Ploumen tot lid van de OVSE-Assemblee in plaats van de heer N.J. Schrijver;

  • -één houdende aanwijzing van mevrouw K.A.E. van den Hul tot lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie;

  • -één houdende aanwijzing van mevrouw L. Ploumen tot plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in plaats van de heer N.J. Schrijver;

  • -en één houdende aanwijzing van de dames J.G. Vlietstra en S. Belhaj tot plaatsvervangende leden van de Parlementaire Assemblee van de NAVO in plaats van mevrouw K.A.E. van den Hul en de heer S. Sjoerdsma.