Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 11, item 2

2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn.

Ingekomen en door mij aanvaard zijn berichten van verhindering van de volgende bewindspersonen:

  • -de heer Zijlstra, minister van Buitenlandse Zaken, wegens deelname aan de NAVO-Ministeriële te Brussel;

  • -mevrouw Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wegens deelname aan de conferentie "European Trade Policy Day. Trade Policy in a Turbulent World" te Brussel;

  • -de heer Hoekstra, minister van Financiën, en de heer Snel, staatssecretaris van Financiën, in verband met deelname aan de Raad voor Economische en Financiële Zaken (Ecofin-Raad) te Brussel;

  • -de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, en mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, zijn gedeeltelijk afwezig, wegens een afspraak met H.M. de Koningin in haar functie als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering;

  • -mevrouw Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zal rond 10.15 uur aanwezig zijn en in verband met een ontvangst van de Deense minister van Justitie afwezig zijn tussen 12.45 uur en 14.00 uur;

  • -mevrouw Bijleveld, minister van Defensie, zal de vergadering om 15.30 uur verlaten wegens verplichtingen in de Tweede Kamer.

Ik stel voor deze berichten voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.