2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Huijbregts-Schiedon, Oomen-Ruijten en Overbeek, wegens persoonlijke omstandigheden; 

Ester en Verheijen, wegens bezigheden elders. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter:

Deze week is de wereld wederom geconfronteerd met heftige aanslagen. Vorige week in Kabul, Afghanistan, en dit weekeinde — voor de derde keer in drie maanden in het Verenigd Koninkrijk — in Londen. Helaas zijn ook dit keer veel slachtoffers en gewonden te betreuren. Wat er gebeurd is, is wederom buitengewoon schokkend. 

Wij leven mee met de getroffenen. 

Naar boven