3 Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van: 

  • - het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1) ( 34411 ).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. 

Naar boven