2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Krikke, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan een verkiezingswaarnemingsmissie van de OVSE in Mongolië; 

Van Rooijen en Ester, wegens verblijf buitenslands; 

Beuving, wegens persoonlijke omstandigheden. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter:

Zoals u op de agenda hebt kunnen zien, zou er op dit moment een herdenking plaatsvinden van mevrouw Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Op verzoek van de familie wordt deze herdenking uitgesteld tot volgende week dinsdag, omdat de heer Leyten daarbij zelf aanwezig wil zijn, maar dat vandaag om persoonlijke omstandigheden niet kon zijn. De herdenking vindt dus volgende week plaats. 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Naar boven