Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 3, item 1

1

Dinsdag 8 oktober 2013

Aanvang 11.00 uur

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 69 leden, te weten:

Backer, Barth, Beckers, Van Beek, Beuving, Van Bijsterveld, Van Boxtel, Brinkman, Bröcker, Broekers-Knol, Bruijn, Van Dijk, Duivesteijn, Dupuis, Duthler, Engels, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Franken, Frijters-Klijnen, Ganzevoort, Gerkens, Thom de Graaf, Fred de Graaf, Marcel de Graaff, Hermans, Hoekstra, Holdijk, Ter Horst, Van Kappen, Kneppers-Heijnert, Knip, Koffeman, Kok, Koning, Koole, Kox, Kuiper, De Lange, Van der Linden, Linthorst, Lokin-Sassen, Martens, Nagel, Popken, Postema, Quik-Schuijt, Reuten, Reynaers, Ruers, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Slagter-Roukema, Sörensen, Van Strien, Strik, Swagerman, Sylvester, Terpstra, Thissen, Vliegenthart, De Vries, De Vries-Leggedoor en Witteveen,

en mevrouw Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de heer Weekers, staatssecretaris van Financiën.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Vlietstra en Huijbregts-Schiedon, wegens bezigheden elders;

De Grave, wegens verblijf buitenslands;

Vos, wegens persoonlijke omstandigheden;

Koffeman, wegens bezigheden elders, alleen de ochtend;

De Boer, wegens verblijf buitenslands, in verband met deelname aan de vergadering van de Interparlementaire Unie.

Tevens deel ik de Kamer mede dat de Griffier afwezig is wegens verblijf buitenslands, in verband met het bijwonen van de vergadering van de Association of Secretaries General of Parliaments.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.